"FUNKCIONISANJE ORGANIZACIJE U USLOVIMA PANDEMIJE GRIPA"


U Skupštini grada 09. oktobra 2009. godine održan je prvi seminar posvećen razumevanju potreba za pripremu poslovanja organizacije u uslovima pandemije gripa pod nazivom "Funkcionisanje organizacije u uslovima pandemije gripa". Ova vrsta edukacije omogućava razumevanje značaja mera prevencije i postupaka koji bi pomogli u sprečavanju i suzbijanju negativnih posledica gripa u cilju obezbeđivanja funkcionisanja organizacije u uslovima pandemije. U Privrednoj komori Beograda najavljen je nastavak ove vrsta edukacije kroz seriju novih seminara.

 

Seminar je tematski namenjen donosiocima odluka u poslovnim organizacijama i licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu. U prvom delu seminara učesnici su se na vrlo ilustrativnim predavanjima informisali o pandemiji, sadržaju procesa obezbeđenja organizacije, sociološkom aspektu pandemije i uopšte čitavom nizu negativnih ishoda koji mogu zadesiti poslovne organizacije i društvo u celini, a posebno o značaju i o preventivnom i dobro pripremljenom delovanju pojedinaca i organizacija. Predavanja su realizovali prof. dr Branislav Tiodorović, epidemiolog, član radne grupe Ministarstva zdravlja za pandemiju, prof. dr Petar Bulat, toksikolog sa Instituta za medicinu rada "Dr Dragomir Karajović" i Branko Đaković i Nikola Mirčić, saradnici firme "Bold" u oblasti upravljanja ljudskim resursima. U drugom praktičnom delu, koji je bio namenjen licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno licima zaduženim za izradu "Akcionog plana poslovanja organizacije u uslovima pandemije, učesnici su primenom praktičnih uputstava konsultanata, radili na izradi konretnog akcionog plana.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke