U ZAGREBU ODRŽANA X MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O DOŽIVOTNOM UČENJU I RAZVOJU LJUDSKIH POTENCIJALA

U organizaciji Centra za razvoj ljudskih potencijala Hrvatske gospodarske komore, u periodu od 7. do 9. novembra 2012. godine, održana je X Međunarodna konferencija o doživotnom učenju i razvoju ljudskih potencijala. Ove godine, konferencija je nosila naziv "RETROSPEKTIVA I ODRŽIVA PERSPEKTIVA", koja je imala za cilj osvrt na najznačajnije teme projekta "Educa Plus" u proteklih deset godina i sagledavanje do kakvih je promena došlo nakon preduzetih aktivnosti.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici komorskog sistema Republike Hrvatske i regiona, predstavnici resornih ministarstava Vlade Republike Hrvatske, poslodavačka udruženja, predstavnici malih i srednjih preduzeća.

Konferencija se sastojala iz nekoliko programski nezavisna dela.

Prvi deo Konferencije pod nazivom „Osvrt na najznačajnije teme Educe Plus kroz proteklih deset godine – do kakvih je promena došlo“, bio je posvećen retrospektivi najzanimljivijih tema projekta Educe Plus u proteklih deset godina. Učesnici prvog panela govorili su o novim standardima upravljanja ljudskim resursima na temelju desetogodišnjeg merenja organizacijske klime, o trendovima razvoja internih edukacija i e-learninga u kompanijama, o sposobnostima kompanije da uči, o pravcima učenja za preduzetništvo u inovativnim preduzećima.

U drugom panelu, na temu "Učenje za preduzetništvo sa regionalnog aspekta, govorili su predstavnici Ministarstva obrazovanja Republike Makedonije, Unije poslodavaca Crne Gore, organizacije KOSWGEB iz Turske i drugi. U ovom panelu, istaknuta je važnost učenja za preduzetnišvo, predstavljena su dokumenta inicirana od strane poslovne zajednice, čiji je cilj bio osigurati uslove za ulazak preduzetničkih kompetencija u sistem obrazovanja i koji su konkretni rezultati pomenutih inicijativa.

U drugom delu Konferencije pod nazivom „Nova znanja i veštine za novo vreme“, učesnici su govorili u tri panela na sledeće teme: "Obrazovanje za nova znanja i veštine", "Inovacijski sistem u funkciji samozapošljavanja i zapošljavanja" i "Zelena ekonomija – mogućnost za rast, razvoj i zapošljavanje.

Fokus drugog dela konferencije bio je na nužnosti uvođenja novih znanja i veština u obrazovne programe kao prilagođavanje zahtevima tržišta rada na nacionalnom, evropskom i globalnom nivou. Prema rečima panelista, globalne smernice o održivom razvoju navedene su u dokumentima: „Europa 2020. – Strategija rasta“ i inicijativa „New Skills for New Jobs“. Panelisti su izneli podatke o tome kakva je pozicija Hrvatske u odnosu na glavne smernice pomenutih dokumenata, s obzirom da Hrvatskoj predstoji ulazak u Evropsku uniju.

Značajni deo vremena konferencije, bio je posvećen i primerima dobre prakse u funkciji zapošljavanja, samozapošljavanja, inovativnosti i konkuretnosti.

Na kraju konferencije je održan panel posvećen zelenoj ekonomiji, u okviru koga su učesnici panela raspravljali o mogućnostima za otvaranje novih radnih mesta, unapređenja znanja,  veština i održivog razvoja lokalnih zajednica.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke