PRAVOVREMENA REAKCIJA U USLOVIMA PANDEMIJE
OČUVANJE SOCIJALNIH I EKONOMSKIH FUNKCIJA DRUŠTVA


Privredna Komora Beograda priprema seriju seminara na temu „funkcionisanje organizacije u uslovima pandemije“ sa ciljem da pokrene svest svakog pojedinca da učini sve što je u moći ljudskog delovanja kako  bi sprečili moguće posledice dolazeće epidemije.


Prema najavama iz Ministartsva zdravlja Republike Srbije epidemija novog virusa  gripa (H1N1) na teritoriji Srbije se očekuje tokom perioda jesen-zima 2009/2010.godine. Jedno od osnovnih predviđanja kada su u pitanju polsedice epidemije na funkcionisanje organizacije se odnosi na odsustvo sa posla. Očekivanja su da se više od 40% radnika iz različitih razloga neće pojavljivati na poslu u (ne)određenom vremenskom periodu.  Takvo stanje može da ugrozi poslovanje svakog poslovnog entiteta, a način da se ublaže posledice je pravovremena reakcija u pripremi i sprovođenju odgovarajućih akcionih planova.


Seminari „Funkcionisanje organizacije u uslovima pandmije“ koje Privredna Komora Beograda organizuje u saradnji sa kompanijom Bold su razvijeni i realizovani u saradnji sa vodećim ekspertima iz odgovarajućih oblasti: profesor Branislav Tiodorović, epidemilog, član radne grupe Ministartsva zdravlja za pandemiju, i profesor Petar Bulat, specijalista medicine rada – toksikolog, Medicinski fakultet u Beogradu. 


Više informacija o predstojećim terminima i prijavljivanju za seminare: Ana Miličević, Centar za razvoj malih i srednjih preduzeća, telefoni: 011 2641 355 lok 139, 063 10 81 943, e-mail:
anam@kombeg.org.rs.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke