ODRŽAN SEMINAR "DA LI STE PROBALI WINDOWS 8 U VAŠEM POSLOVANJU?" 

Udruženje informatičke delatnosti i Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvalteta  Privredne komore Beograda, u saradnji sa kompanijom "YUTRO.com", organizovali su 30.11.2012. godine, poslovno-stručni skup, na temu: "DA LI STE PROBALI WINDOWS 8 U VAŠEM POSLOVANJU - Primeri dobre prakse i „cloud“ alati u poslovnoj primeni". Skup je okupio preko 100 učesnika različitih kompanija iz Beograda i drugih gradova Srbije.

U ime Privredne komore Beograda, prisutne su pozdravili Barbara Stanišić, sekretar Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Dušan Rakić, sekretar Udruženja informatičke delatnosti.

"Sve dinamičniji uslovi poslovanja zahtevaju brzu i efikasnu komunikaciju radi donošenja pravovremenih odluka. Mada većina poslovnih ljudi koristi Microsoft i druge alate u svakodnevnom radu, malo je onih koji uspevaju da održe korak sa novim proizvodima, servisima i uslugama, kada se isti pojave u poslovnoj primeni. Upravo ovakvi skupovi u Komori Beograda, doprinose da predstavnici poslovne zajednice održe korak sa novim trendovima poslovanja", istakao je Dušan Rakić, sekretar Udruženja informatičke delatnosti.

Tema skup bila je namenjena poslovnim ljudima i kompanijama čija delatnost nije iz domena informaciono-komunikacionih tehnologija, a kojima koršćenje ovih tehnologija i usluga može doneti povećanje efikasnosti i produktivnosti.

Nova rešenja na ovu temu predstavili su u ime kompanije "YUTRO.com": Saša Milašinović, CEO, Mihajlo Pavlović, CMO, Srđan Stević, CTO, Miloš Batrićević, MCTS i Predrag Lazarević, SPM.      

Stručnjaci kompanije "YUTRO.com" svakodnevno održavaju i nadziru kompletnu IT infrastrukturu većeg broja kompanija iz regiona i ovog puta želeli su da prenesu učesnicima skupa najsvežije informacije i znanja iz ove oblasti, kako bi kompanije bile u mogućnosti da unaprede svoje poslovanje i budu konkurentnije na tržištu.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke