14. mart 2013.   INFO SESIJA NOVI EU PROGRAMI I FONDOVI ZA 2013. GODINUPrivredna komora Beograda je održala jednodnevnu info sesiju u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije, pod nazivom: EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «EU PROGRAMI, OTVORENI POZIVI I MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDNE SUBJEKTE ZA 2013. GODINU»

Info sesijom je rukovodio tim eksperata,  koji su kombinacijom teorije i praktičnih primera i informacija, omogućili učesnicima da inoviraju postojeća, kao i da steknu dodatna znanja i informacije u vezi sa pokretanjem projektne inicijative i izradom projekata,  a u skladu sa EU kriterijumima. 
Info sesija je imala preko 40 polaznika i bila je namenjena privrednicima u MSP sektoru,  preduzetnicima, udruženjima privrednika, nevladinim organizacijama, državnim institucijama, lokalnoj samoupravama, univerzitetima.

Privredna komora Beograda će u narednom periodu intenzivirati institucionalnu saradnju, razmenu informacija i znanja, osnažiti kapacitete privrednih subjekata, ali i povećati vidljivost ekspertize koja postoji u poslovnom društvu za kreiranje i sprovođenje projekata u pripremi aplikacionog formulara i projektne dokumentacije za programe podrške EU (za bespovratna sredstva) namenjena Republici Srbiji. Planirane aktivnosti 

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke