INFO SESIJA: EU PROGRAMI, OTVORENI POZIVI I MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDNE SUBJEKTE  U 2013. GODINI

Privredna komora Beograda je 17. aprila održala jednodnevnu info sesiju u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije, pod nazivom: EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «EU PROGRAMI, OTVORENI POZIVI I MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDNE SUBJEKTE ZA 2013. GODINU»

Cilj info sesije je bio da učesnike upozna i odgovori na sledeće: šta su EU fondovi i kako funkcionišu; procesi i faze razvoja projekata za EU fondove; raspoložive mogućnosti finansiranja; prezentaciju najvećih EU programa za Srbiju; faze i konkursne procedure; prikaz referentnih dokumenata i formulara za prijavu.

Info sesijom je rukovodio tim ekspetata  koji je, kombinacijom teorije i praktičnih primera, omogućio učesnicima da inoviraju postojeća, kao i da steknu dodatna znanja i informacije u vezi sa pokretanjem projektne inicijative i izradom projekata,  a u skladu sa EU kriterijumima. 

Info sesija je bila namenjena privrednicima u MSP sektoru, preduzetnicima, udruženjima privrednika, nevladinim organizacijama, državnim institucijama, lokalnim samoupravama, univerzitetima.

SLEDEĆE PLANIRANE AKTIVNOSTI

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke