"ADVANCED EU PROJECT MANAGEMENT AND LEADERSHIP PROGRAM EULPM 2020"U organizaciji Privredne komore Beograda, Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i BSN Akademije završen je petonedeljni trening "ADVANCED EU PROJECT MANAGEMENT AND LEADERSHIP PROGRAM EULPM 2020" .
EULPM 2020 je jedinstveni masters trening program i jedini na Balkanu koji su vodeći donatori u regionu ocenili za najbolji program iz oblasti garantuje kvalitet rezultata i uticaj projektnih inicijativa, unapređenje znanja iz oblasti projektnog menadžmenta, liderstva i lobiranja.

Ova oblast posebno je okupila predstavnike sledećih kompanija: METADATA D.O.O, REAL FACTOR D.O.O., SAVEZ STUDENATA STOMATOLOŠKOG FAKULTETA U BEOGRADU, SAGA D.O.O., TELEGROUP D.O.O., BNM INTERNATIONAL D.O.O., DESING D.O.O., ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA ZUBIN POTOK, MILŠPED D.O.O., AGENCIJA“TOPLICA DRVO”, NOVATRONIC D.O.O., JK BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA, FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA i druge.

Svoja iskustva i znanja sa polaznicima su pored redovnih predavača iz BSN Akademije podelili i

GOSTUJUĆI PREDAVAČI:

DR. JURGEN HENKE – koji je 3. godine vodio projekat unapređenja inovativnosti i konkurentnosti privrede, pre svega srednjih i malih preduzeća u Srbiji. Iza sebe ima preko 30. godina iskustva u vođenju projekata tehničke pomoći brojnih zemalja Evropske Unije.
HARIS PIKNJAČ – direktor European Funds Acquisition Services. Stariji ekspert za dizajn, pisanje, evaluaciju i implementaciju EU projekata, posebno iskustvo u External Aid projektima.
DR. DEJAN NINKOVIĆ – European Enterprise Network. Stariji ekspert za razvoj i pisanje projekata posebno FP7 i CIP. Evaluacija projekata Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja i EU. Posebna ekspertiza u traženju partnera i stvaranju konzorcijuma za EU projekte.
DR. ANDREJ GREBENC – zvaničnik Evropske Komisije koji radi na FP7 i Horizon 2020 programu (Smart Grids, Innovation, Transport, security, industry & ICT). Preko 30. godina iskustva u dizajnu, upravljanju i evaluaciji projekata. 

REDOVNI PREDAVAČI:

PROF. DR STIV KVORI  (STEVE QUARRIE)  je tri godine bio direktor Biroa za međunarodne projekte, koji je osnovan od strane  bivšeg Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja (sadašnjeg Ministarastva prosvete nauke i tehnološkoga razvoja), Republike Srbije. Biro je osnovan da pruži pomoć srpskim naučnicima pri apliciranju za fondove EU, uglavnom FP7. Radio je na evaluaciji projekata za Evropsku komisiju u Briselu, i IPA-Adriatic-CBC. Učestvovao je kao nezavisni ekspert u nekoliko Tempus projekata u Srbiji i zapadno-balkanskom regionu, pružajući ekspertizu za kontrolu kvaliteta i poboljšanje veština predavača.
BOŠKO NEKTARIJEVIĆ  BBA, MBA,  Izvršni direktor Balkanske Bezbednosne Mreže. Poslednjih deset godina pomaže liderima reformi na Balkanu da unaprede kvalitet projekata, uticaj i rezultate. Dizajnirao je i vodio brojne treninge u Briselu i na Balkanu koje je preko 2000 polaznika ocenilo najvišim ocenama.
RATKO BOJOVIĆ  je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i radi kao šef tima za analizu i monitoring Balkanske Bezbednosne Mreže. Na treninzima za pisanje projekata za EU fondove predaje na temu „Glavni EU fondovi i programi“ i takođe radi kao fasilitator na radionicama. Učestvovao u izradi baze postojećih EU programa za Balkan i zemlje kandidate, pružao informacije brojnim srpskim organizacijama i preduzećima o postojećim izvorima finansiranja iz EU fondova i raspisanim i očekivanim konkursima.

Seminar je bio namenjen izvršnom menadžmentu, direktorima/vlasnicima firmi, tim liderima, rukovodiocima, kao i svima koji su želeli da steknu znanje i upoznaju se sa podrškom u upravljanju i daljoj implementaciji projekata, koje će im značajno pomoći u daljem razvoj njihovih projekata i karijera neophodnih da u narednom periodu 2014-2020 budu konkurentni.

Nakon treninga, polaznicima je uručeno prestižno EULPM uverenje o završenom programu.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke