PREZENTACIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Povodom početka primene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu  („Sl. Glasnik RS“, br: 75/2014), koji je stupio na snagu 29. jula 2014 godine, u Privrednoj komori Beograda, organizovan je stručni skup na temu: PREZENTACIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU. 

U prepunoj sali na šestom spratu, nakon uvodne reči potpredsednika Privredne komore Beograda Predraga Ćurčića, prezentaciju su realizovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, g-đa Gordana Budimović i g-đa Snežana Bogdanović.

Brojnim predstavnicima privrede, ali i drugim zainteresovanim licima, prezentovane su izmene i dopune Zakona o radu, među kojima su najznačajnije one koje se odnose na novine u obračunu naknade za minuli rad, koja se izmenama Zakona obračunava isključivo za godine radnog staža provedene kod aktuelnog poslodavca, a ne za sve godine radnog staža. Prisutnima su prezentovane i izmene koje se odnose na rad na određeno vreme, koji može da traje dve umesto jedne godine, zatim izmene u regulisanju prava na otpremninu zbog odlaska u penziju, prava na korišćenje godišnjeg odmora, kao i  izmene koje se odnose na naknadu za neiskorišćen godišnji odmor, koja se izmenama ovog zakona gubi, izuzev u slučaju otkaza itd.

Nakon održane prezentacije, članovi Komore su imali priliku da postave pitanja i tako razreše sve dileme oko primene novih zakonskih rešenja. Zbog velikog interesovanja, Privredna komora Beograda će nastaviti aktivnosti u vezi sa Zakonom o radu o čemu će  članovi biti blagovremeno obavešteni.

Centar za privredno-pravni sistem

Info

Obuka za službenika
za javne nabavke


Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost