NOVINE U ZAKONU O PREKRŠAJIMA

U Privrednoj komori Beograda, u Organizaciji Centra za privredno–pravni sistem, Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast, održana je poslednja u ovoj godini, dvanaesta u nizu radionica na temu: NOVINE U ZAKONU O PREKRŠAJIMA

Realizatori dvanaeste radionice bili su: Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu i dr Mirjana Šušnjara, sudija Prekršajnog Apelacionog suda

 

 Na radionici su obrađene sledeće teme:

  • Najznačajnije novine u Novom Zakonu o prekršajima
  • Odgovornost za prekršaje privrednih subjekata
  • Položaj i prava stranaka u prekršajnom postupku
  • Izmene u sistemu prekršajnih sankcija
  • Prekršajni nalog
  • Sporazum o priznanju krivice

Prisutnima su dati odgovori na konkretna pitanja i razjašnjene brojne nedoumice u vezi praktične primene ovog Zakona.

Radionicu „Novine u Zakonu o prekršajima“, u Privrednoj komori Beograda, u ovoj godini, pohađalo je više od 500 učesnika, a zbog velikog interesovanja svojih članova, Privredna komora Beograda će nastaviti sa aktivnostima iz ove oblasti, u saradnji sa prekršajnim sudovima u Republici Srbiji, USAID-om i drugim relevantnim institucijama, o čemu će njeni članovi biti blagovremeno obavešteni.

Centar za privredno-pravni sistem

Info

Obuka za službenika
za javne nabavke


Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost