OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE


Zbog velikog interesovanja svojih članova i šire javnosti, a u cilju pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem i Centra za edukaciju 24. i 25. marta 2016. godine u Privrednoj komori Beograda održana je dvodnevna Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Obuku su sproveli stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti javnih nabavki u zemlji i inostranstvu: Aleksandra Popović, Marija Veličković, zamenik direktora Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki grada Beograda i Jasmina Milenković, član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Obuka je organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvata sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke i to:
Pojam i predmet javne nabavke; pojam naručioca i ponuđača; načela javne nabevke; zakonodavni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji i EU; institucionalni okvir u Republici Srbiji; jezik valuta i komunikacija u postupku javne nabavke; nabavke na koje se Zakon ne primenjuje; plan nabavki; procenjena vrednost; pokretanje postupka; vrste postupaka javnih nabavki; posebni oblici postupka javne nabavke; elektronska licitacija; centralizovane javne nabavke; oglasi o javnoj nabvci; rokovi u postupku javne nabavke; konkursna dokumentacija priprema, sadržina, objavljivanje, izmene i dopune; uslovi za učešće u postupku javne nabavke i dokazivanje; kriterijumi za dodelu ugovora; tehnilke specifikacije; ponuda u postupku javne nabavke, prijem i otvaranje, važenje; odluka o dodeli ugovora i odluka o obustavi postupka; ugovor o javnoj nabavci, ništavost ugovora; negativne reference; sprečavanje korupcije i sukob interesa; evidencija i izveštaji o javnim nabavkama; javne nabavke u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, javne nabavke o oblasti odbrane i bezbednosti; zaštita prava u postupku javne nabavke.

Na kraju svakog dana obuke organizovana je radionica koja se sastoji od testa pitanja važna za proveru znanja stečenog na obuci.

Centar za privredno-pravni sistem

Info

Obuka za službenika
za javne nabavke


Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost