ZAŠTITA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA U FUNKCIJI POVEĆANJA KONKURENTNOSTI MSP

U organizaciji Centra za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda, u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu RS, 21. februara 2014. godine, u Privrednoj komori Beograda, održan je sastanak: "Zaštita industriskog dizajna - zašto, gde i kako". 

Dizajn, tj. spoljni izgled nekog proizvoda jeste ono što ga čini privlačnim, dopadljivim ili poželjnim i bitno doprinosi povećanju njegove komercijalne vrednosti i njegove prodaje, a kompaniju koja je vlasnik tog proizvoda čini konkurentnijom na tržištu.

Industrijskim dizajnom kao jednim od oblika intelektualnog vlastništva štite se izgled i oblik proizvada (ili njegovog dela), ali i vizuelne karakteristike, posebno linije, konture, boje, oblik tekstura i/ili materijali od kojih je proizvod (ili njegov deo) sačinjen. Pravna zaštita industrijskog dizajna ostvaruje se registracijom, na temelju rezultata sprovedenog postupka ispitivanja prijave koje vodi Zavod za intelektualnu svojinu RS prema odredbama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna.

Kada je industrijski dizajn zaštićen kao intelektualno vlasništvo, njegov nosilac – fizičko lice ili pravni subjekat imaju ekskluzivno pravo korišćenja zaštićenog dizajna proizvoda i sprečavanja njegovog neovlašćenog korišćenja od strane trećih lica, kao i ostvarivanja koristi od plasmana istog.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat