NOVI PROPISI IZ OBLASTI INTELEKTUALNE SVOJINE

Skupština Srbije je, 11. decembra 2009. godine, usvojila set zakona iz oblasti intelektualne svojine („Službeni glasnik RS“, br. 104/09):

Usvajanjem ovih zakona učinjen je još jedan značajan korak ka dostizanju evropskih standarda i omogućeno stvaranje sistema koji će biti koristan kako za stvaraoce i privredne subjekte, tako i za potrošače i društvo u celini.

 Zakon o žigovima uređuje oblast zaštite znakova koji služe za razlikovanje robe i usluga u privrednom prometu, i ovaj propis ima izuzetan značaj za poslovanje privrednih društava na domaćem i stranom tržištu, jer propisuje pravila sticanja, korišćenja i zaštite žiga kao monopolskog prava. Cilj zakona je da se postupak izdavanja žiga učini jednostavnijim i jeftinijim, da se stvore uslovi za sticanje, korišćenje i efikasno suzbijanje krivotvorenja žiga. Bitnu novinu u zakonu predstavlja uvođenje prava na žalbu, kojim se ostvaruje efikasnija upravna kontrola nad zakonitošću odluka Zavoda za intelektualnu svojinu, koja nije adekvatno ostvarena u upravnom sporu.

Zakonom o autorskim i srodnim pravima, uređuju se imovinska prava autora, kao i srodna prava, a regulisano je i obavezno kolektivno ostvarivanje ovih prava, sudska zaštita od povrede autorskih i srodnih prava i podignutu su iznosi kazni za navedene radnje. Jedna od novina je da je ovim zakonom omogućeno osobama sa posebnim potrebama da, bez dozvole autora i plaćanja naknade, umnožavaju i stavljaju u promet autorska dela, ako na taj način ne stiču ekonomsku korist i ukoliko im je to potrebno.

Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna garantuje vlasnicima monopolsko pravo na korišćenje dizajna, kao i pravo da spreče njegovo neovlašćeno kopiranje, takođe štiti estetski izgled proizvoda, a reguliše i uslove i način sticanja zaštite industrijskog dizajna i određuje povredu prava i sudsku zaštitu. Ovim propisom predviđeno je da o žalbama na odluke Zavoda za intelektualnu svojinu, nadležnog za zaštitu industrijskog dizajna, odlučuje Vlada Srbije. Efikasnija pravna zaštita industrijskog dizajna trebalo bi da doprinese razvoju tržišne konkurencije u toj oblasti, promociji kreativnosti u industrijskom i zanatskom sektoru, kao i povećanju izvoznog potencijala Srbije.

Usvajanjem Zakona o zaštiti topografija integrisanih kola, Srbija je realizovala obavezu zaštite tih kola koje sve države članice Svetske trgovinske organizacije imaju. Cilj ovog akta je podsticanje tehnološkog i ekonomskog razvoja Srbije, a doprineće i razvoju topografije integrisanih kola Srbije, koja je trenutno samo potrošač te vrste tehnologije.

                                

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat