SARADNJA NAUKE I PRIVREDE

 

U Rektoratu Beogradskog univerziteta, 27. marta 2014. godine, potpisan je Sporazum o saradnji između Privredne komore Beograda i Univerziteta u Beogradu. Sporazum su potpisali dr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda i prof. dr Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu.

Sporazum - Rektorat

Prof. dr Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu, je istakao, da Sporazum podrazumeva direktnu saradnju u svim oblastima, jer jedna od osnovnih uloga Univerziteta nije samo prenošenje, već i stvaranje novog znanja kroz naučnoistraživački rad. Rezultati ovih istraživanja se prenose studentima, neakademskoj sredini, privredi i društvu u celini. Naša je namera da kroz prenos i transfer znanja, novih tehnologija i inovacija, pružimo mogućnost mladima da razviju preduzetnički duh i time im omogućimo brže zapošljavanje.

Dr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda je istakao, da je Beogradu i Srbiji potrebna ekonomija na osnovu znanja i rezultata naučnoistraživačkog rada, koja podiže kapacitet i konkurentnost srpske privrede, jer mi sami za sebe, izdvojeni iz okruženja ne bismo mogli da funkcionišemo na pravi način. U Beogradu ima 570 hiljada zaposlenih, ali ima i 130 hiljada nezaposlenih i zato je neophodan dogovor sa naučnoobrazovnim institucijama oko potrebnog profila kadrova za srpsku privredu, s obzirom da je tokom vremena i školskih programa isčezlo dualno obrazovanje, brojni zanati i uslužne delatnosti. Mladima bi trebalo omogućiti, ne samo naučnoistraživački rad, već i mogućnost obavljanja prakse i zato je za Privrednu komoru Beograda strateški važno, da se mladima, ali i onim u srednjim godinama omoguće prekvalifikacija, dokvalifikacija i specijalističke studije na svim nivoima u skladu sa potrebama privrede. Nikada nije bilo lako doći do znanja, ali sadašnji nivo tehnološkog razvoja i promena, iziskuje potrebu za kontinuiranim usavršavanjem i stalnim ulaganjem u obrazovanje. Ovaj Sporаzum ima za cilj takođe povezivanje nauke i privrede u oblasti transfera novih tehnologija u procese privređivanja, kao i formiranja konzorcijuma naučnih istitucija i kompanija na putu ka korišćenju sredstava iz fondova EU.

Tomislav Jovanović, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je istakao da Ministarstvo pohvaljuje ideju i daje punu podršku i podstrek za saradnju nauke i privrede, ne samo Univerziteta u Beogradu, već i cele naučne i obrazovne zajednice Republike Srbije. Mi želimo da spremni uđemo u utakmicu obrazovanja, ne samo na našim prostorima, već i na prostorima Evrope i sveta. Najstariji univerzitet u Srbiji i na ovaj način, pokazuje primer vitalnosti i spremnost da uđe u utakmicu i nađe se na listi 200 najboljih naučnoobrazovnih institucija.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat