PREDSTAVLJEN PRVI NACIONALNI META REGISTAR O ŽIVOTNOJ SREDINI- EKOREGISTAR

U organizaciji Privredne komore Beograda i Agencije za zaštitu životne sredine, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, predstavljen je prvi nacionalni metaregistar za informacije o životnoj sredini: EKOREGISTAR.

O značaju EKOREGISTRA govorili su Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine RS, Olivera Zurovac-Kuzman, predstavica OEBS-a,  Tina Janjatović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i članovi projektnog tima koji je realizovao projekat EKOREGISTAR.

Ekoregistar predstavlja bazu podataka i ujedno je i portal ka već postojećim bazama i dokumentima sa informacijama iz oblasti zaštite životne sredine.  Putem razičitih interaktivnih sistema pretrage, korisnicima je omogućeno lako pronalaženje željenih informacija, direktan pristup dokumentima dostupnim u elektronskom obliku, kao i kontakt podaci nadležnih institucija za podnošenje zahteva za pristup informacijama koje nisu dostupne na internetu. U okviru projekta, uspostavljen je i sistem za automatsko ažuriranje podataka tako da pomoću njega predstavnici privrede,  institucija i zainteresovani građani mogu predlagati inovirati i vršiti izmene podataka koji se već nalaze u bazi. Takođe, mogu se uvoditi nove institucije i organizacije i postavljati novi dokumenti u bazu. Izmenama i ispravkama postojećih unosa dokumenata i informacija može se pristupiti direktno sa stranica Ekoregistra.

Četiri su osnovna tipa pretrage Ekoregistra:

  • “Napredna pretraga” - baza podataka se može pretraživati izborom tipa traženog dokumenta (npr. da li je u pitanju zakon, studija, itd.), oblasti kojom se dati dokument bavi (npr. biodiverzitet, kvalitet vazduha, klimatske promene itd.), nadležne institucije i dr
  • “Pretraga po mapama”, korisnici mogu pristupiti interaktivnim mapama koje prikazuju opštinske uprave, gradove, veća zaštićena područja i najznačajnije privredne subjekte na području Srbije,
  • “Indeks dokumenata” predstavlja listu svih dokumenata unetih u bazu (sa integralnim tekstovima dokumenata, koji se mogu preuzeti).
  • “Indeks institucija” predstavlja listu (sa direktnim linkovima) svih institucija i organizacija koje poseduju informacije od značaja za oblast životne sredine, poređanih po azbučnom redu.

Kako je naglasila Vera Tošić, sekretar Centra za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda, ovaj metaregistar  je dragocen izvor informacija i dokumenata  iz oblasti zašte životne sredine za privredu ali i za celokupno društvo, posebno sada kada se ima u vidu da se Republika Srbija nalazi na početku IV (poslednje) faze pridruživanja EU, koja podrazumeva: skeniranje nacionalnog zakonodavstva (screening), pregovore o pristupanju članstvu u EU i najzad sam status člana EU. Upravo je u toku proces skeniranja nacionalnog zakonodavstva u Poglavlju 27 (ZŽS) i u narednom periodu veoma će se mnogo raditi na usklađivanju ove regulative sa propisima EU, što je za Srbiju veoma bitno kako sa aspekta sadržaja regulative tako i sa aspekta rokova za usaglašavanje i primenu u praksi. U tom slmislu pristup javnosti i privrede ovim informacijama i dokumentima kao i njihovi stavovi i mišljenja su dragoceni za članove pregovaračnog tima Srbije i mogu poslužiti kao bitni argumenti u pregovorima o Poglavlju 27.

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA je prepoznata kao relevantna institucija i dragocen izvor kvalitetnih i pravovremenih informacija i dokumenata o zaštiti životne sredine i nalazi i se u Bazi EKOREGISTRA.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat