ULOGA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U POSLOVANJU

Privredne komore Beograda i Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije organizuju sastank: "Uloga prava intelektualne svojine u poslovanju".  Sastanak će biti održan u sredu, 28. maja 2014. god. sa početkom u 11 časova, sala IVa, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12.

Prava intelektualne svojine (patent, mali patent, sertifikat o dodatnoj zaštiti, pravo na zaštitu biljne sorte, oznaka porekla, oznaka geografskog porekla, žig, autorsko pravo ili srodno pravo, pravo na dizajn) značajan su potencijal u pravcu poboljšanja tržišnog položaja i poslovnih rezultata preduzeća koja raspolažu ovim pravom.

Tematiku prava intelektualne svojine u poslovanju kompanija iskorišćavanjem sopstvenog potencijala kroz pravovremeno prepoznavanje i zaštitu intelektualne svojine izložiće Daniela Zlatić Šutić, rukovodilac Edikativno informativnog centra  Zavoda za intelektualnu svojinu RS.

Imajući u vidu značaj tematike ali i ograničen broj učesnika, molimo Vas da, najkasnije do 27. maja 2014. godine potvrdite svoje učešće na sastanku, putem on line  prijave.  Za sve dodatne informacije Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda stoji Vam na raspolaganju tel: 011/ 2643 774,  2641-355, lok. 113.   

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat