OŠTRIJE MERE ZA SAKUPLJANJE AMBALAŽNOG OTPADA

 
Do kraja maja 2010. godine u Srbiji će privredni subjekti - uvoznici i proizvođači morati da angažuju operatere za sakupljanje ambalažnogo otpada ili će, u skladu sa Zakonom o ambalažnom otpadu koji je stupio na snagu u maju 2009. godine, ostati bez dozvola za rad.

Privredni subjekti (uvoznici i proizvodjači) koji ne budu ispunjavali ovu obavezu plaćaće penale za svaki procenat neispunjenja svoje zakonske obaveze, da bi po osnovu penala sledile  kazne od 500.000 do milion dinara, a potom i oduzimanje licence za rad.

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije će u ove svrhe, po principu produžene odgovornosti proizvodjača ili uvoznika, primeniti sistem upravljanja ambalažnim otpadom najsličniji slovenačkom. Slovenački model podrazumeva da su  uvoznici i proizvođači u obavezi da se organizuju u gupe i kroz zajedničko preduzeće pristupe organizovanom prikupljanju i recikliranju ambalažnog otpada.

Prema Planu smanjenja ambalažnog otpada Republike Srbije, u 2010. godini planira se sakupljanje 5% svog ambalažnog otpada, a u sledećoj godini čak  sakupljanje 10% svog ambalažnog otpada. Već 2012. godine počeće se sa razdvajanjem otpada na pet vrsta: papir, staklo, plastika, metal i drvo, tako da je za  2012. godinu predviđeno uklanjanje 16% otpada, od čega 7,5% plastike, 2013. godine 23% ukupno, od čega je 9%  plastike, a 2014. godine već 10,5%  plastike. Da bi se ostvario ovaj plan, najpre je neophodno izdati dozvole preduzećima koje će se baviti sakupljanjem i reciklažom.
U ovom trenutku samo jedno (beogradsko) preduzeće poseduje dozvolu za  sakupljanje, transport, skladištenje i tretman otpada, a u toku je postupak izdavanja ovih dozvola za još jedan broj preduzeća koja su podnela zahteve Ministarstvu zaštite životne sredine i prostornog planiranja.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat