U cilju podrške razvoju inovativnih proizvoda i usluga, podsticanja primene i komercijalizacije naučnoistraživačkih rezultata, podrške korišćenju savremenih tehnologija i izgradnji infrastrukture inovacionih organizacija, Privredna komora Beograda, u saradnji sa Ministarstvom za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, organizuje okrugli sto na temu predloga:

                                              NACRTA ZAKONA O INOVACIONOJ DELATNOSTI

O predlogu Nacrta Zakona govoriće prof. dr Miloš Nedeljković, državni sekretar u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Okrugli sto će se održati u četvrtak, 11. februara 2010. godine u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, u sali na IV spratu, sa početkom u 10,00 časova.

Očekuje se da predložene novine Zakona o inovacionoj delatnosti omoguće: čvršće funkcionalne veze akata kojima se ostvaruju prioriteti utvrdjeni inovacionom politikom Vlade Republike Srbije sa realizacijom godišnjih programa inovacione delatnosti, uspostavljanje okvira zaštite i prometa prava intelektualne svojine, pojasniće specifične kategorije inovacione delatnosti, daće efektnu podršku razvojnim inovacionim aktivnostima onih subjekata inovacione delatnosti koji su u najneposrednijoj vezi sa sektorima u kojima se ostvaruje primena inovativnih proizvoda i usluga i dr.

Pozivamo Vas da svojim učešćem doprinesete kvalitetu ovog skupa, iznoseći sugestije i predloge u vezi ove regulative.


Imajući u vidu značaj tematike i njenu aktuelnost, ali i ograničen broj učesnika, molimo Vas da, najkasnije do 10. februara 2010. godine potvrdite svoje učešće putem telefona 2641-355, lokal 159 ili e-mail-a bgajic@kombeg.org.rs. Kontakt osoba: Biljana Gajić, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat