SLAP IS – LAKŠE DO FINANSIRANJA PROJEKATA U OBLASTI ENERGETIKE

Privredna komora Beograda, u saradnji sa Ministarstvom energetike i rudarstva RS i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) organizovala je drugi u nizu instruktivnih seminara o SLAP informacionom sistemu. SLAP IS je baza podataka javnih opštinskih investicionih projekata i njen osnovni cilj je da pruži adekvatnu i efikasnu podršku gradovima i opštinama u identifikovanju infrastrukturnih projekata. Seminar je bio posvećen oblasti energetike, kao jednoj od osnovnih komponenti zaštite životne sredine.  

SLAP IS postoji već 6 godina i namenjen je projektima iz oblasti zaštite životne sredine (komunalni čvrsti otpad, otpadne vode, snabdevanje vodom) i poslovne infrastrukture (turizam, industrijske zone uključujući tehnološke parkove, biznis inkubatori). S obzirom na sve veći značaj i potrebu za izradom i realizacijom projekta iz oblasti energetike, od oktobra ove godine uvedena je i ova oblast koja pokriva četiri sektora: javnu rasvetu, daljinsko grejanje, javne zgrade i vodosnabdevanje. Na seminaru je detaljno predstavljen način unosa i korišćenja podataka SLAP baze i analizirane su osnovne mere energetske efikasnosti značajne za izradu projektnih ideja. Naglašeno je da SLAP IS ne služi samo kao baza projekata koji mogu biti finansirani iz fondova EU, već da ona postaje matična baza infrastrukturnih projekata iz koje nadležna ministarstva vrše odabir projekata koji mogu biti finansirani i iz nekih drugih izvora.

Prezentacija 1 – Nedeljko Ćurić
Prezentacija 2 – Rastislav Kragić
Tabela – Rastislav Kragić

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat