»INTEGRISANA DOZVOLA, EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH I
UPRAVLJANJE RIZIKOM  OD HEMIJSKOG UDESA
«

Zaštita životne sredine je jedan od prioriteta Nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u EU. U tom smislu, tokom maja 2009. godine usvojen je “Zeleni paket” zakona koji definišu ovu oblast u Republici Srbiji. Među usvojenim zakonskim rešenjima, Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine svakako jeste jedan od najsloženijih i investiciono najzahtevnijih propisa za privredne subjekte koji su u obavezi da ga primenjuju. Iz regulative “Zelenog paketa” i prateće  podzakonske regulative, takođe proističu obaveze privrednih subjekata da na  izvoru zagađivanja, preventivno deluju smanjenjem emisija u skladu sa graničnim vrednostima emisija.
U cilju pravovremene i kvalitetne informisanosti privrednih subjekata, vezano za  obaveze koje im u narednom periodu predstoje, a koje su usko povezane sa načelom “zagađivač plaća”,  Privredna komora Beograda u saradnji sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja organizuje seminar:

»INTEGRISANA DOZVOLA, EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH I UPRAVLJANJE RIZIKOM  OD HEMIJSKOG UDESA«

Seminar će se održati u sredu, 17. februara 2010. godine, sa početkom u 10,00 časova, u Privrednoj komori Beograda,  Kneza Miloša 12, sala na IV spratu.
Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine je propisano da ni jedno novo postrojenje ne može započeti rad bez integrisane dozvole, a sva postojeća postrojenja (sa preliminarnog spiska instalacija za koje se izdaje integrisana dozvola) su u obavezi da je pribave najkasnije do 2015. godine.
Imajući u vidu značaj tematike i njenu aktuelnost, kao i ograničen broj učesnika, molimo Vas da, najkasnije do 16. februara 2010. godine,  potvrdite svoje učešće  na sastanku putem prijave (u prilogu ovog dopisa) na fax: 011/ 3618-003 ili na  e-mail adresu: jovanag@kombeg.org.rs . Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije, kontakt osoba: Jovana Grujić, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju, Privredna komora Beograda,  tel: 011/2641-355, lok. 113.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat