ODRŽAN STRUČNI SKUP „AKTUELNA PROBLEMATIKA U OBLASTI UPRAVLjANjA OTPADOM I RECIKLAŽE

Udruženje industrije Privredne komore Beograda u saradnji sa Centrom za ekologiju organizovali su stručni skup na temu „Aktuelna problematika u oblasti upravljanja otpadom i reciklaže“. Cilj sastanka je bio pokretanje inicijative za formiranje grupacije za upravljanje otpadom i reciklažu koja bi zastupala zajedničke interese svih subjekata i učestvovala u normativnom uređenju ove delatnosti kroz implementaciju važećih međunarodnih standarda. Skupu su prisustvovali Goran Trivan, sekretar za zaštitu životne sredine i Filip Abramović, direktor Direkcije za upravljanje otpadom.

Na skupu na kome je pokrenuta inicijativa za osnivanje posebne Grupacije za zaštitu životne sredine u Privrednoj komori Beograda  Trivan je ocenio da je ukidanje Fonda bilo greška i da je odluka da se on ponovo pokrene neminovna "ukoliko želimo da očistimo Srbiju". On je naveo da će za te namene odnosno za primenu evropskih standarda u prikupljanju i odlaganju otpada i ostalim aktivnostima u oblasti zaštite životne sredine Srbiji biti potrebno od 10 do 12 milijardi evra u narednih deset godina. "Moraće da ulaže država, ali se mora raditi po standardima onih organizacija koje to mogu finansirati", rekao je Trivan.  On je podsetio da se u Beogradu na zaštiti životne sredine radi već 25 godina i ocenio da se već dosta uradilo i da bi glavni grad mogao da bude motor za ostale delove Srbije u razvoju ekologije. Da se odmaklo svedoči i gradski Fond za zaštitu životne sredine koji je za razliku od republičkog, koji se ponovo pokreće, opstao za sve te godine. "Beogradski fond je budžetski, ali nije pravno lice i on godišnje iznosi između 500 miliona i 1,6 milijardi dinara. Nije dakle problem u novcu već najčešće nedostaju projekti i organizacija", ocenio je Trivan. 

On je pozvao privrednike da se aktiviraju oko pripreme projekata u oblasti zaštite životne sredine i najavio pilot projekat u oblasti prikupljanja, odlaganja i reciklaže otpada čiji je nosilac Gradska čistoća, a koji će se razvijati u okviru javno privatnog partnerstva. Trivan je najavio  partnerstvo Grada, Ministarstva za zaštitu životne sredine i Privredne komore Beograda na promociji, edukaciji i pripremi projekata, ali i na predlaganju novih propisa u ovoj oblasti. 

 

 

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat