DODELJENA NAGRADA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA


ZA NAJBOLJE PRONALASKE, DIZAJNERSKA REŠENJA I TEHNIČKA UNAPREĐENJA
ZA 2013/2014.U prisustvu velikog broja zvanica iz javnog i društvenog života, predstavnika Vlade RS, Skupštine grada Beograda, naučnih i obrazovnih institucija, komorskog sistema i brojnih privrednika, 26. marta 2015. godine, u Skupštini grada Beograda, dodeljena je Nagrada Privredne komore Beograda za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master i diplomske/završne radove, pronalaske, tehnička unapređenja i dizajnerska rešenja za 2013/2014. godinu.

U pozdravnom obraćanju, predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić  je istakao da Privredna komora Beograda uvažava inovacije, preduzetništvo, vrednosti koje su danas potrebne privredi i da Komora želi da bude most između privrede, naučnih institucija, fakulteta, nauke.

"Važno je da prepoznamo one koji imaju nove, izuzetne vrednosti i takvi članovi treba da su uvaženi u sopstvenoj zemlji", rekao je Miletić, smatrajući da sistem vrednosti, baziran na nauci, treba da bude više prisutan u svakodnevnom životu.
 
Nagrađenima je čestitao ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić, istakaviši da su vremena takva da je teško u bilo čemu biti najbolji.

"Svaki dan se suočavamo koliko mnogo moramo da radimo da bi nas neko negde primetio", rekao je minister Verbić i naveo da su nagrađeni, zahvaljujući Privrednoj komori Beograda, dobili priliku da budu primećeni.

U ime nagrađenih za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master i diplomske/završne radove zahvalio se dr Miodrag Grujić, istakavši da je mnogo efikasnije primeniti domaću nauku, nego je, kako je rekao, izvesti pa je odatle uvoziti.


NAGRAĐENI

PRONALASCI

dr NEMANjA GAVRILOV
za pronalazak

ELEKTROLITIČKI SUPERKONDENZATOR NA BAZI UGLjENIČNIH NANOČESTICA SA VODENIM ELEKTROLITIČKIM RASTVOROM
ostvareno u 2013/2014. godini


dr MILICA VUJKOVIĆ
za pronalazak

ELEKTROLITIČKI SUPERKONDENZATOR NA BAZI UGLjENIČNIH NANOČESTICA SA VODENIM ELEKTROLITIČKIM RASTVOROM
ostvareno u 2013/2014. godini


doc. dr IGOR PAŠTI
za pronalazak

ELEKTROLITIČKI SUPERKONDENZATOR NA BAZI UGLjENIČNIH NANOČESTICA SA VODENIM ELEKTROLITIČKIM RASTVOROM
ostvareno u 2013/2014. godini


v. prof. dr GORDANA ĆIRIĆ-MARJANOVIĆ
za pronalazak

ELEKTROLITIČKI SUPERKONDENZATOR NA BAZI UGLjENIČNIH NANOČESTICA SA VODENIM ELEKTROLITIČKIM RASTVOROM
ostvareno u 2013/2014. godini


prof. dr SLAVKO MENTUS
za pronalazak

ELEKTROLITIČKI SUPERKONDENZATOR NA BAZI UGLjENIČNIH NANOČESTICA SA VODENIM ELEKTROLITIČKIM RASTVOROM
ostvareno u 2013/2014. godini

DIZAJNERSKA REŠENjA


STEVAN TODOROVIĆ
za dizajnersko rešenje

SANDWICH BOX
ostvareno u 2013/2014. godini


MILOŠ ILIĆ
za dizajnersko rešenje

SANDWICH BOX
ostvareno u 2013/2014. godini


UROŠ JANKOVIĆ
za dizajnersko rešenje

PROJEKTOVANjE NAMEŠTAJA SA ASPEKTA AKUSTIČNIH KARAKTERISTIKA DRVETA-STO TERCA
ostvareno u 2013/2014. godini


prof. mr BRANKO PAVIĆ
za dizajnersko rešenje

MOJA PRVA BAŠTA - EDUKATIVNO DIDAKTIČKI KOMPLET
ostvareno u 2013/2014. godini


doc. mr BUDIMIR SUDIMAC
za dizajnersko rešenje

MOJA PRVA BAŠTA - EDUKATIVNO DIDAKTIČKI KOMPLET
ostvareno u 2013/2014. godini


TEHNIČKA UNAPREĐENjA


Dr SLAĐANA ŽILIĆ
za tehničko unapređenje

„KEKS OD KUKURUZA PLAVOG ZRNA SA VISOKIM SADRŽAJEM POLIFENOLNIH ANTIOKSIDANASA“
ostvareno u 2013/2014. godini


dr JELENA VANČETOVIĆ
za tehničko unapređenje

„KEKS OD KUKURUZA PLAVOG ZRNA SA VISOKIM SADRŽAJEM POLIFENOLNIH ANTIOKSIDANASA“
ostvareno u 2013/2014. godini


Doc. dr NENAD ĐURIĆ
za tehničko unapređenje

SORTA OZIMOG TRITIKALEA „PKB KARDINAL“
ostvareno u 2013/2014. godini


VESNA TRKULjA
za tehničko unapređenje

SORTA OZIMOG TRITIKALEA „PKB KARDINAL“
ostvareno u 2013/2014. godini

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat