INTEGRISANA DOZVOLA, ZAŠTITA VAZDUHA I SEVESO II DIREKTIVA


U organizaciji Privredne komore Beograda, Centra za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju  i Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije, 17. februara 2010. godine, održan je seminar ”Integrisana dozvola, emisije zagađujućih materija u vazduh i upravljanje rizikom od hemijskog udesa”. Cilj seminara bio je upoznavanja privrednih subjekata sa obimnom i obavezujućom regulativom koja se odnosi na uspostavljanje i primenu sistema integrisane zaštite životne sredine od zagađenja koja potiču iz industrijskih postrojenja kao i upravljanja rizikom od hemijskih udesa.

Predstavnici Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije, eksperti za referentne oblasti, predstavili su prisutnim privrednicima ovu izuzetno složenu i za privredne subjekte investiciono zahtevnu regulativu.  

Obraćajući se učesnicima seminara, g-đa Danica Baćanović, pomoćnik ministra, Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja RS, posebno je istakla obavezu operatera vezanu za rok pribavljanja integrisane dozvole (do 2015 godine.). G-đa Baćanović je, takođe, ukazala na uslove za dobijanje integrisane dozvole, prednosti primene BAT standarda i značaj utvrdjivanja planiranih mera sprečavanja, ili gde to nije moguće, smanjivanja količine ispuštanja štetnih materija u životno okruženje.

Načelnica Odeljenja za integrisane dozvole Ministarstva zaštite životne sredine i prostornog planiranja RS, g-đa  Nada Lukačević, , predstavila je prisutnim privrednicima procedure pribavljanja IPPC dozvole.  Prema preliminarnom spisku operatera,  u Srbiji ima 182 postrojenja koja  podležu odredbama IPPC Zakona.  Jedan  broj operatera je u fazi pribavljanja dokumentacije i očekuje se da će u narednih par meseci biti podneti prvi zahtevi operatera za izdavanje IPPC dozvole. Integrisana dozvola se izdaje za: rad novih postrojenja, rad i bitne izmene u radu postojećih postrojenja kao i za prestanak aktivnosti. Sam proces izdavanja dozvole traje 120 do 240 dana, ali mu prethodi period pribavljanja i pripreme dokumentacije koji može potrajati i više meseci. G-đa Lukačević je ukazala na podatak da u Srbiji još nije izdata ni jedna integrisana dozvola (do sada niko od operatera nije podneo zahtev), objašnjavajući to finansijskom zahtevnošću ulaganja (radi ostvarivanja postavljenih tehničkih stnadarda) i potrebom  pripreme obimne dokumentacije.

Predstavnica Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, šef Odseka za upravljanje rizikom, g-đa Blagica Budimir upoznala je prisutne sa problematikom upravljanja rizikom od hemijskog udesa u Republici Srbiji.

Svaki operater koji upravlja opasnim materijama je dužan da planira, organizuje i preduzima sve potrebne preventivne, zaštitne, sigurnosne i sanacione mere kojima se rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi svodi na najmanju moguću meru. Dužnost operatera jeste da dostave Ministarstvu Obaveštenje, odnosno da izrade Politiku prevencije udesa ili Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa i da preduzmu sve mere radi sprečavanja hemijskog udesa i ograničavanja uticaja tog udesa na život i zdravlje ljudi i životnu sredinu, utvrđene donetim dokumentima. Trenutno u izradi su podzakonski akati koji će bliže urediti oblast upravljanja rizikom od hemijskog udesa, a njihovo usvajanje se očekuje u prvom kvartalu 2010. godine.

Imajući u vidu izuzetnu važnosti regulative Zelenog paketa  za funkcionisanje čitavog privrednog bića Republike Srbije, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju, Privredne komore Beograda u saradnji sa resornim ministarstvima će u narednom periodu organizovati niz instruktivnih seminara, okruglih stolova, sastanaka i radionica, kako bi se privredni subjekti, članovi Komore  pravovremeno i na kvalitetan način upoznali sa usvojenom regulativom Zelenog paketa, njenim značajem, uslovima i procedurama  pripreme propisane dokumentacije radi ispunjavanja uslova za nesmetano obavljanje poslovnih aktivnosti.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat