EVROPSKI EKO STANDARDI U RUDARSKOM BASENU KOLUBARA


Moramo da uredimo naše procese u rudarstvu po standardima, pre svega važeće domaće zakonske regulative, zatim direktivama  koje propisuje Evropska unija kao i nekim važećim svetskim standardima, izjavio je danas u Privrednoj komori Beograda rukovodilac sektora za zaštitu životne sredine u Rudarskom basenu Kolubara, Slobodan Radosavljević.
On  je naveo da se godišnje u Kolubari u zaštitu životne sredine ulaže oko 360 miliona dinara što je malo ako se poredi sa nekim drugim sličnim sistemima u drugim zemljama,ali je to ipak operativno dovoljna suma operativno jer sa njom može dosta da se uradi ako se uvažavaju ekonomski kriterijumi.  
Na prezentaciji pod nazivom " Realizacija dosadašnjeg ekološkog formata i redizajn postojećih i konfiguracije novog eko formata u rudarstvu kroz opredeljenost za postizanje evropskih standarda u rudarskom basenu Kolubara"koju je organizovalo Udruženje industrije Privredne komore Beograda, Radosavljević  je rekao da se pristup ovim problemima bazira na analizi rizika. "To podrazumeva i sasvim drugačiji program zaštite životne okoline  pre svega sa stanovišta preventive. Mi radimo jednu sasvim novu ekološku aplikaciju koja će poslužiti kao primer za sve druge privredne grane i industrije i biti potpuno usaglašena sa važećim evropskim i svetskim standardima", najavio je Radosavljević.
On je istakao da je što se ekologije tiče u Kolubari najviše urađeno u poslednje dve godine i da su primenjeni različiti eko noviteti  u interesu boljeg funkcionisanja rudnika, ali i celog sistema u kome funkcioniše."Konkretno, učvrstili smo celokupnu logističku infrastrukturu za osnovnu delatnost, proizvodnju uglja. Sve ono što podrazumeva ekološko praćenje ovih procesa mi u ovom trenutku imamo u kvalitetnom funkcionalnom stanju", naglasio je Radosavljević. On je najavio da će i zaštita životne sredine kao funkcija sistema, reorganizacijom Elektroprivrede Srbije čiji je deo i RB Kolubara biti objedinjena.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat