ODRŽANA PREZENTACIJA EKO KUĆE

U saradnji preduzeća Finel inženjering d.o.o. sa Centrom za ekologiju Privredne komore Beograda, održana je prezentacija: EKO KUĆE. Pozivanje na ekologiju i održivost u poslednje vreme postaje neizbežno u svim aspektima življenja. U tom smislu, jedna od vrlo važnih tema su energetski i ekološki održivi  materijali koji služe za gradnju zgrada.

Zbog malih potreba za grejanjem i hlađenjem, kuća od slame može znatno doprineti i smanjenju emisija stakleničkih gasova. Naime više od 50% svih stakleničkih gasova nastaje u građevinarstvu i transport vezan za građevinarstvo. Stoga izazov projektovanja 21. veka postaje poboljšanje energetske efikasnosti kuća. Već pomenute montažne kuće od bala slame ili presovane slame mogu se raditi i od ekspandirane gline koja bi bila ispuna između OSB ploča sa izradom zaštine obloge kao podloge za standardnu  fasadu od maltera sa glinenim peskom.

Ovaj materijal je nov na našem tržištu i ima široku primenu u zaštiti objekata, kako od dejstva vode, vlage i sanacije od oštećenja  na delovima od betona, opeke, drveta i svih drugih materijala. Na osnovu njegove primene  može se dati garancija  na toplotnu i hidro zaštitu od 40 godina.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat