IZVEŠTAJ O JAVNOJ RASPRAVI
O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom 05 Broj: 011-6717/2015 od 17. juna 2015. godine.

Prema Programu javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa i organizacija, javnih službi, civilnog društva i druga zainteresovana lica u oblasti upravljanja otpadom (Klinički centar Srbije, stručne organizacije za ispitivanje otpada, zavodi za zaštitu zdravlja, Privredna komora Srbije, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Vojvodine. Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda, javna komunalna preduzeća, Stalna konferencija gradova i opština i drugi).

Javnu raspravu o Nacrtu zakona, organizovalo je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u skladu sa Programom javne rasprave, u vidu prezentacija i konsultacija na stručnoj javnoj raspravi koje su održane u sali Skupštine grada Niša, 2. jula 2015. godine; zatim u sali Pokrajinskog Zavoda za zaštitu prirode, u Novom Sadu 6. jula 2015. godine; kao i u prostorijama Privredne komore Srbije, 10. jula 2015. godine, u Beogradu.

Dobijen je veliki broj primedaba koji je razmotren od strane stručnjaka u ministarstvu i zaposlenih koji rade na poslovima u ovoj oblasti. Razmotreni su predlozi koji su pristigli u roku, sagledana mogućnost njihovog integrisanja u tekst Nacrta zakona, a u cilju unapređenja zakonskih rešenja.

U vezi sa tim, razmotreno je prihvatanje predloga i sugestija u vezi sa: unapređenjem vođenja informacionog sistema, vođenja registara, kretanjem otpada; preciziranjem pojedinih odredaba zakona posebno u delu usklađivanja sa relevantnim propisima EU i to posebno u delu koji se odnosi na definicije; terminološkim usklađivanjem (načela); u nadležnostima inspekcije; nekim izuzećima od obaveze pribavljanja dozvola za upravljanje otpadom (infektivan medicinski otpad); preciziranjem odredaba u cilju jasnijeg razgraničenja nadležnosti sa Zakonom o veterinarstvu, kao i usklađivanjem sa Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.

Nisu prihvaćeni predlozi i sugestije koji nisu dati u formi konkretnog predloga već u formi komentara ili pitanja, ali su dati komentari u većem delu uzeti u razmatranje; nisu prihvaćeni predlozi koji nisu usklađeni sa odredbama relevantnih direktiva sa kojima se vrši usklađivanje ovog zakona, odnosno predlozi koji bitno odstupaju od koncepta i cilja utvrđenih direktivama, s obzirom na stratešku obavezu usklađivanja i sprovedeni skrining proces u prethodnom periodu; takođe nisu prihvaćeni predlozi koji se odnose na definisanje novih nadležnosti u oblasti upravljanja otpadom,  kao i predlozi koji nisu u skladu sa važećim zakonima u drugim oblastima.

Razmotrene su i sugestije načelnog karaktera a koje se tiču mobilnog postrojenja, nusprizvoda, trgovca i posrednika, dozvola za upravljanja otpadom.

Svi predlozi i sugestije sa javne rasprave koji su bili usmereni na poboljšanje predloga teksta Nacrta zakona i koji su u duhu koncepta na kojima se isti zasniva biće posebno razmotreni i ugrađeni u tekst nacrta zakona.

 

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat