ZELENO ZAPOŠLJAVANJE RAZVIJA EKONOMIJU

Zapošljavanje sakupljača otpada pre svega u privatnim kompanijama i definisanje modela angažovanja radnika, unapredilo bi njihov materijalni i socijalni položaj i doprinelo razvoju zelene ekonomije, istaknuto je u PKS na radionici o upravljanju otpadom.

Procenjuje se da bi do 2019. godine u oblasti sakupljanja otpada posao moglo da nađe oko 8.000 radnika, istaknuto je na radionici u okviru projekta "EU podrška zapošljavanju Roma", koji finansira EU, a sprovodi Projektno operativni centar UN u Srbiji sa partnerskim organizacijama, objavila je PKS na svom sajtu. Projekat podrške zapošljavanju Roma i pronalaženja modela angažovanja radnika u oblasti sakupljanja otpada, makar i kroz ugovore o privremenim i povremenim poslovima, ima za cilj i unapređenje reciklaže sekundarnih sirovina.

Svi učesnici u lancu upravljanja otpadom treba da budu uključeni u regularne tokove - da se pridržavaju propisa i obaveza u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, kao što su vođenje dnevne evidencije, popunjavanje godišnjih izveštaja, dokumentacija o kretanju otpada, kao i da se otpad predaje sertifikovanom recikleru, rečeno je na radionici u kojoj su učestvovali predstavnici generatora otpada, reciklera, organizacija rada i organa za zaštiti životne sredine.

IZVOR: TANJUG

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat