ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT „NIKOLA TESLA“ DOBIO OVLAŠĆENJE ZA ISPITIVANJE OTPADA

Na osnovu rešenja koje je donela ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine, Snežana Bogosavljević Bošković, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" a.d. Beograd ovlašćen je za ispitivanje otpada, objavljeno je u "Službenom glasniku".

Institut je rešenjem ovlašćen za uzorkovanje otpada po metodama utvrđenim srpskim standardima, međunarodno priznatim standardima ili drugim dokumentovanim važećim metodama, kao i za karakterizaciju otpada (fizička, fizičko-hemijska i hemijska ispitivanja otpada) radi klasifikacije otpada za prekogranično kretanje, tretman i odlaganje.

Poslovi ispitivanja otpada radi klasifikacije otpada za prekogranično kretanje, tretman i odlaganje vršiće se isključivo za vrste otpada iz Kataloga otpada iz Pravilnika o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada, a u skladu sa propisima koji uređuju kategoriju, ispitivanje i klasifikaciju otpada, i to za sledeće indeksne brojeve:

– 13 03 01* – otpadna ulja za izolaciju i prenos toplote koja sadrže PCB;
– 13 03 10* – ostala ulja za izolaciju i prenos toplote;
– 16 02 09* – transformatori i kondenzatori koji sadrže PCB;
– 16 02 14 – odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09* do 16 02 13*.

Doneto rešenje u skladu je sa Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o zaštiti životne sredine.

Spisak ovlašćenih organizacija za ispitivanje otpada

IZVOR: E-KAPIJA

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat