ODRŽAN 12. MEĐUNARODNI SAJAM  ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – ECOFAIRNa Beogradskom sajmu održane su dve stručne i srodne manifestacije - 11. Međunarodni sajam energetike – „Energetika 2015“ 12. Međunarodni sajam zaštite životne sredine – EcoFair. Reč je o sajmovima koji povezuju potrebe, obaveze i mogućnosti u ovim oblastima, a održani su pod pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Zajednički slogan im je „Nova energija“. Sajam Ecofair je posvećen sistemima i mehanizmima zaštite životne sredine, sa posebnim akcentom na „zelenoj ekonomiji“, industriji reciklaže i upravljanju otpadom. Svojim sadržajem sajam je pružio priliku privrednim i ostalim subjektima informacije o novim tehnikama i tehnologijama u oblasti zaštite i unapređenja kvaliteta životne sredine a samim tim i mogućnost transfera najboljih mogućih svetskih tehnologija.

Kao i svake godine, Sajam energetike i EcoFair otvoreni su u prisustvu brojnih izlagača, posetilaca i predstavnika struke. Štand Privredne komore Beograda posetili su Aleksandar Obradović, generalni direktor EPS-a, Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine i predsednica Organizacionog odbora EcoFair-a, kao i Aleksandar Antić, Ministar rudarstva i energetike u Vladi Srbije. 

U okviru EcoFair-a, Privredna komora Beograda organizovala je panele i prezentacije u zelenoj sali Beogradskog sajma:  Odgovorno upravljanje otpadom u komunalnom sektoru. Grad Beograd deponija Vinča, model javnog privatnog partnerstva. Upotreba otpada u energetske svrhe; Saradnja nauke i privrede u oblasti zaštite životne sredine. Tema: Tretman otpadnih voda bioobnovljivim sistemima; Cirkularna ekonomija u Regionu.

Na štandu Udruženja operatera industrijskim i opasnim otpadom “Hrabri čistač” potpisan je Sporazum o saradnji sa Privrednom komorom Beograda. Jedan od ciljeva Sporazuma je intenziviranje aktivnosti u budućem periodu, uspostavljanje osnova za profesionalno i odgovorno upravljanje otpadom, pogotovo opasnim, kao i stimulisanje poslovnih aktivnosti kroz pružanje informacija, unapređenja komunikacije i interakcije između privrednih subjekata na teritoriji grada Beograda.

Za izuzetan angažman u podršci, osmišljavanju i realizaciji sajamskih programa EcoFair-a  dodeljena je zahvalnica Beogradskog sajma Privrednoj komori Beograda.
Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat