DEPONIJU U VINČI HOĆE 11 KOMPANIJA

Gradska uprava grada Beograda sprovodi u delo veoma važan razvojni projekat vredan 250 miliona evra - uređenje deponije u Vinči. Za učešće u javno–privatnom partnerstvu zainteresovano je čak 11 stranih i domaćih kompanija. Ideja je da se otpad selektuje i reciklira, a potom koristi za naknadnu proizvodnju toplotne i električne energije.

Prema rečima pomoćnika gradonačelnika Borka Milosavljevića, deponija u Vinči predstavlja jedan decenijski ekološki problem u kome je grad Beograd prepoznao mogući razvojni projekat da se od deponije napravi izvor energije.

Ova deponija je jedna od najneruređenijih u ovom delu Evrope. Plan je da se deponija koristi kao izvor sirovine za proizvodnju električne energije, koja bi se dobijala selekcijom i reciklažom otpada. Obišli smo više sličnih objekata širom Evrope, ali smo poslednje iskustvo doneli iz Pekinga, koji takođe ima ovakvu akciju - objašnjava Milosavljević.

Uprava grada otvorila je ponude za javno-privatno partnerstvo za deponiju u Vinči 15. oktobra. Tenderska komisija ima rok od 25 dana da razmotri i oceni prispele ponude, nakon čega sledi drugi deo postupka za kvalifikovane ponuđače. Zavisno od broja proizvođača, potpisivanje ugovora očekuje se u toku druge polovine 2016. godine. Ovaj razvojni projekat nudi reševanje čak tri problema. Prvo, rešava decenijski ekološki problem, drugo, doprinosi poboljšanju energetske ponude i treće, otvara se fabrika kojoj će biti potrebni zaposleni - ističe Borko Milosavljević. Planira se da se s radovima na uređenju deponije u Vinči počne do 2017. godine.

Gradonačelnik Siniša Mali kaže da je veliki odziv investitora ogroman uspeh za naš grad jer je to potvrda da se vraća poverenje investitora u Beograd i Srbiju, što nam daje podstreka da nastavimo i s drugim investicijama. Odziv potvrđuje da se radi o trenutno najvećem projektu ove vrste u Evropi. Grad Beograd je izuzetno posvećen rešavanju višedecenijskog problema deponije u Vinči, kao i privlačenju investicija u infrastrukturu kroz javno-privatno partnerstvo - kaže Mali.

Ponuđači

Feom Ciro Frisoli & C.Sas (Italija)
WTE Wassertechnik/Jessen (Nemačka)
Suez Environnement (Francuska)
Valoriza/Ternaenergy (Grčka)
Urbaser (Španija)
Helector (Grčka)
Innovative Design Bureau
Ecological Technologies (Rusija)
Veolia (Francuska)
C.I.S.A. (Italija)
Beootpad d.o.o. (Srbija)
Vinci Environnment (Francuska)

IZVOR: ALO.RS

 

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat