PRIPREMA IZMENA ZAKONA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE OKOLINE

Doprinos što boljim zakonskim rešenjima u oblasti zaštite životne sredine biće jedna od glavnih aktivnosti Centra za ekologiju, rečeno je danas u  Privrednoj komori Beograda.
Na zajedničkoj sednici Udruženja indsutrije, Centra za ekologiju i Grupacije za upravljanje otpadom ocenjeno je da je u godini na izmaku učinjen značajan pomak u afirmaciji zaštite životne sredine u privredi.
Rukovodilac Centra za ekologiju Privredne komore Beograda, Jelena Plavanski izjavila je da su članovi Komore mogli, u 2015. godini,  da komentarišu i predlažu rešenja u kreiranju izmena i dopuna  Zakona u oblasti zaštite životne sredine, koji bi trebalo da bude usvojeni do kraja ove ili početkom sledeće godine.
Iako ove izmene donose mnoge novine, kao što je zeleni fond, uređenje tržišta sekundarnih sirovina, rukovanje medicinskim i opasnim otpadom, oblast zaštite životne sredine je toliko široka i zahtevna da se već sada predviđaju nove izmene i dopune ovog seta zakona, kazala je Plavanski. Ona je  najavila da će zajednički doprinos sa drugim institucijama  što boljem zakonskom uređenju životne sredine biti u fokusu Centra za ekologiju Privredne komore Beograda i u 2016. godini.
Važna aktivnost biće i  sagledavanje mogućnosti za korišćenje evropskih predpristupnih fondova u oblasti zaštite životne sredine u procesu pregovaranja i pristupanju Srbije Evropskoj uniji, za koju je ekologija prioritet, kazala je Plavanski.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat