U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI SET ZAKONA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

„Predložene izmene i dopune Zakona o zaštiti životne sredine imaju za cilj da doprinesu uspostavljanju predvidivosti i kontinuiteta u sistemu finansiranja zaštite životne sredine, većem stepenu usklađenosti propisa Republike Srbije sa propisima EU, kao i većoj međusobnoj usaglašenosti domaćih propisa, a samim tim i efikasnijoj primeni propisa u ovoj oblasti. Jedna od ključnih izmena i dopuna ovog zakona jeste uspostavljanje kontinuiteta i predvidivosti u sistemu finansiranja zaštite životne sredine, osnivanjem Zelenog fonda Republike Srbije kao budžetskog fonda, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu“, rekla je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković u svom uvodnom obraćanju u Narodnoj skupštini.

Ministar je naglasila da će se Zelenim fondom omogućiti ulaganje u unapređenje kvaliteta životne sredine, a samim tim i smanjenju negativnih uticaja na zdravlje stanovništva, sanacija zagađenih lokacija, uklanjanje istorijskog otpada iz preduzeća u restrukturiranju i stečaju,  unapređenje sistema upravljanja otpadom i otpadnim vodama, razvoju reciklažne industrije, kao i uspostavljanje zelene ekonomije i otvaranju novih radnih mesta – zelenog zapošljavanja.

Takođe Zakonom će se omogućiti uvođenje nacionalnog metaregistara odnosno nacionalne elektronske baza podataka, kako bi se obezbedio lak, brz i jednostavan pristup informacijama o životnoj sredini.

„Jedna od značajnih izmena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom je prenošenje okvirne Direktive o otpadu, u vidu uvođenja pojmova prestanka statusa otpada i nus proizvoda, što će značajno olakšati poslovanje privrednih subjekata, smanjiti postojeće troškove i doprineti razvoju cirkularne ekonomije i otvaranju novih radnih mesta. Prestankom statusa otpada ili uvođenjem statusa nus proizvoda, otpad dobija prirodu robe i njegova upotreba ili njegov tretman dobija izraženu komercijalnu vrednost, što će obezbediti i pojavu novih privrednih subjekata na tržištu”, rekla je ministar Bogosavljević Bošković.

Izmenama i dopunama se uspostavlja tržište otpada sa ciljem da se promet i tretman odvijaju na legalan, transparentan i efikasan način, kao i da se omogući uvid i kontrola u količine i vrste otpada nastalog na teritoriji Srbije kao i na njegove tokove. Na ovaj način uvođenjem u legalne tokove eliminisaće se nelojalna konkurencija i siva zona koja je u velikoj meri bila izvor raznih nelegalnih radnji i zloupotreba.

Bogosavljević Bošković je istakla da će uređenje tržišta otpada značiti razvoj konkurencije, zdravih tržišnih uslova,  niže cene zbrinjavanja otpada, a u isto vreme povećanje budžetskih prihoda po osnovu naplate PDV i pripadajućih poreskih obaveza. Promet sekundarnih sirovina i razvoj reciklažne industrije od nacionalnog je interesa – trgovanje preko organizovanog tržišta.

Predlog izmena i dopuna Zakona je i klasifikacija operatera, kojom se žele postići lojalna konkurencija među operaterima koji učestvuju u zbrinjavanju otpada, podsticanje većih ulaganja u viši stepen reciklaže (dobijanje gotovih proizvoda, a ne poluproizvoda ili sekundarnih sirovina), kao i veća transparentnost u oblasti upravljanja otpadom.

Predlog Zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode unosi novine koje se odnose na očuvanje prirodnih vrednosti i uspostavljanje sistema održivog razvoja kroz usklađivanje ekonomskog i društvenog razvoja s jedne strane i zaštite prirode s druge strane, uvođenje statusa službenog lica za čuvara zaštićenog područja, precizirano je da se finansiranje zaštićenog područja vrši i iz sredstava Zelenog fonda Republike Srbije, regulišu se pitanja prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama, kao i da se  uvodi se posebno licenciranje i kontrola zooloških vrtova“, zaključila je ministar.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat