ISKLJUČI SVETLO, OSVETLI BUDUĆNOST PLANETE!

 

U subotu, 27. marta 2010. godine u 20,30 časova, ljudi širom planete Zemlje će isključiti svetla na jedan sat, da bi pokazali kako radeći zajedno možemo napraviti pomak u borbi protiv klimatskih promena. Učešće u akciji u 2010. godini do sada je potvrdilo više od 1.100 gradova u 92 države. Broj gradova širom sveta se iz dana u dan povećava, jer ljudi počinju da uviđaju koliko jedna ovako jednostavna akcija može snažno doprineti promenama svakodnevnih navika ljudi radi očuvanja planete.
,,Sat za našu planetu 2010“ je globalni poziv na akciju svakom pojedincu, svakoj kompaniji i svakoj zajednici, poziv da preuzme odgovornost i uključi se u rad za očuvanje naše zajedničke budućnosti.
„Ambasador” akcije „Sat za našu planetu 2010” u Srbiji je Nikola Tesla, čovek koji je još pre jednog veka postavljao pitanje koliki je kapacitet Zemlje. Danas pitanje o kapacitetu Zemlje ima još jedan smisao – koliko Zemlja može da izdrži i da li smo već odavno prešli tu granicu? Teslin izum dvosmerne struje je promenio svet, a njegova vizija čovečanstva koje živi u skladu sa prirodom će sve više biti tema u diskusijama o budućnosti ljudskog roda.
Od 20.30 do 21.30 u Beogradu će biti isključena dekorativna svetla na zgradama Predsedništva, Vlade Srbije, Skupštine grada, Hramu Svetog Save, na mostovima, kao i mnogobrojne  institucije na čijim zgradama postoji dekorativno osvetljenje.
Svaki pojedinac, organizacija, ili grad može dati svoj glas i doprineti jačini ove poruke. Svoj glas za Planetu možete dati na „izborima“ između očuvanja Zemlje i globalnog zagrevanja.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat