NAJBOLJA TEHNOLOŠKA INOVACIJA 2010.

Već šestu godinu za redom, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada, Privrednom komorom Srbije i Radio televizijom Srbije organizuje Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Pres konferencijom u zgradi Vlade, ministar za nauku i tehnološki razvoj, mr Božidar Đelić i državni sekretar, prof. dr Miloš Nedeljković, 17. februara 2010. godine, zvanično su otvorili novi ciklus takmičenja NTI 2010 (Najbolja tehnološka inovacija 2010).

Nagradni fond iznosi 12.000.000 dinara, a rok za prijavu je 31. mart 2010. godine. Prijavljivanje se vrši isključivo preko sajta www.inovacija.org

Takmičenje NTI 2010 je organizovano u tri kategorije:
- Realizovane inovacije
- Inovativne ideje (predstavlja pripremu za učešće u kategoriji Realizovane inovacije u sledećoj godini)
- Potencijali

Cilj takmičenja je promovisanje preduzetničke klime u Srbiji i pomoć potencijalnim i postojećim high-tech preduzetnicima, koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i invencije pretoče u tržišno valorizovane inovacije. Učešće na takmičenju, osim mogućnosti dobijanja finansijske pomoći, u vidu novčanih nagrada, svim učesnicima obezbeđuje stručnu pomoć u vidu besplatne edukacije kroz treninge ili konstalting.

Zahvaljujućim ovom takmičenju, počev od 2005. godine do danas, osnovano je preko 60 inovativnih preduzeća i otvoreno 200 novih radnih mesta.

Saradnja Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije i Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, koja je započeta 2007. godine, nastavlja se, tako da se i ove godine Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju organizuje i na teritoriji Republike Srpske. Nagradi fond u Republici Srpskoj iznosi 35.000 KM.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat