SRBIJI NEOPHODNA MODERNA POLITIKA U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM

Na FEAD forumu pod nazivom "Da li tržištu otpada u Evropi treba više liberalizacije ili više propisa", koji je održan u okviru prestižnog sajma IFAT u Minhenu, zaključeno je da je za uspostavljanje sistema upravljanja otpadom, kao jednog od najvažnijih i ekonomski najzahtevnijih segmenata u procesu evrointegracija Srbije, neophodna moderna politika upravljanja otpadom koja će omogućiti dalji razvoj ove oblasti.

U ovom momentu tržište otpada u Republici Srbiji je u ranom povoju i daje mogućnost, kako domaćim, tako i stranim investitorima, za njegov dalji razvoj i kreiranje novih radnih mesta - istakla je Sandra Kamberović, generalni sekretar Udruženja "Hrabri čistač", čiji su predstavnici bili među učesnicima foruma.

Na konsultacijama sa predsednikom i generalnim sekretarom FEAD-a, koje su usledile nakon foruma, dogovoreno je da privatna industrija otpada u Srbiji može da računa na neophodnu pomoć u procesu razvoja tržišta i implementacije propisa, kao i da će Udruženje "Hrabri čistač" dobiti punu podršku prilikom kreiranja nacionalnih propisa, a u skladu sa EU politikama.

O metodima i načinu unapređenja saradnje biće detaljnije razgovarano na FEAD-ovoj sednici Skupštine 14. juna 2016. godine u Briselu. Zahvaljujući članstvu Udruženja industrije otpada Srbije "Hrabri čistač" u FEAD asocijaciјi, nacionalnim privatnim kompanijama omogućeno je da ravnopravno sa državama članicama EU raspravljaju o instrumentima za unapređenje industrije otpada i o posledicama implementacije propisa EU i propisanih ciljeva.

Izvor: E-kapija
Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat