PREDSTAVLJENA STUDIJA O MOGUĆNOSTIMA KORIŠĆENJA ŽIVOTINJSKOG OTPADA

Studija o mogućnosti korišćenja životinjskog otpada predstavljena je u Beogradu na sastanku Radnih grupa za meso i mleko, u okviru projekta "Javno-privatni politički dijalog" koji u Srbiji realizuju Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Studiju je na prostoru zapadnog Balkana finansirao EBRD, a sprovedena je uz podršku konsultantske kompanije "Ernst & Young", navodi se u zajedničkom saopštenju FAO i EBRD, dostavljenom Tanjugu.

Radne grupe, koje je osnovalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, okupljaju eminentne predstavnike ova dva sektora stočarstva, sa ciljem unapređenja produktivnosti i konkurentnosti proizvodnje, prerade i prometa mesa i mleka, promocije investiranja u ove sektore i unapređenja bezbednosti hrane za ljude i životinje u Srbiji.

- Na sastanku smo razgovarali i o aktivnostima koje su pred nama, kao što su finalizacija sektorskih studija, planirane studijske posete međunarodnom sajmu hrane i podrška Projektu organizacije Drugog kongresa mlekarstva u Srbiji na jesen ove godine - izjavio je vođa ovog projekta Miloš Milovanović.

Pored toga, diskutovalo se i o realizovanim aktivnostima u prethodnom šestomesecnom periodu.

Realizacija ovog projekta otpočela je u Srbiji 2014. godine, pošto su, prema tvrdnjama EBRD i FAO, ovi sektori poljoprivrede od krucijalnog značaja za razvoj celokupnog agrobiznisa zemlje.

Izvor: E-kapija

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat