SRBIJA ZAUZIMA 65. MESTO NA LISTI „GLOBALNOG INDEKSA INOVATIVNOSTI“

Na listi „Globalnog indeksa inovativnosti“ koja rangira 128 zemalja, Srbija zauzima 65. poziciju. U oblasti znanja i tehnološkog autputa zauzima 50. mesto, a u području institucija, ljudskog kapitala i istraživanja zauzela je 56. poziciju. Prema indikatoru sofisticiranosti tržišta, Srbija je nešto lošije rangirana, pa tako zauzima 109. mesto.

Na vrhu liste nalaze se Švajcarska, Švedska, Velika Britanija, SAD i Finska, kao najinovativnije države na svetu.

Marko Derča, potpredsednik u “A.T. KERNIJU“, smatra da Srbija može da poboljša svoju poziciju na listi „Globalnog indeksa inovativnosti“, ukazujući da su sklapanje partnerstava za razvoj i stimulaciju inovacija, osnova koja Srbiju može dovesti među vodeće inovatore u svetu. On dodaje da su umreženost i partnerstva između velikih i malih kompanija i startapova, jedan od ključnih faktora pomoću kojih bi Srbija mogla da se popne na rang listi i pozicionira među vodeće inovatore.

Prema studiji “Upravljanje globalnim inovacijama: Poslovna očekivanja za 2020”, koju su zajedno izdali A.T.Kerni i IMProve Akademija za upravljanje inovacijama u Evropi, 70 odsto lidera u više od sto međunarodnih kompanija smatra da inovativni procesi sve više postaju globalni.

Podaci pokazuju da čak 78 odsto anketiranih kompanija namerava da poboljša interakciju s klijentima, 67 procenata njih će uključiti startapove u svoj inovacijski ekosistem a 45 odsto će poboljšati svoju saradnju s istraživačkim i akademskim institucijama.

Istraživanje je takođe pokazalo da šest od deset izvršnih direktora veruje da bi ih digitalizacija, veštačka inteligencija i ostale disruptivne inovacije mogle koštati 20 odsto prihoda ako ne promene način na koji rade.

Derča podseća da su digitalizacija, društvene mreže, platforme za razmenu podataka i 3D štampanje samo neki od primera koji omogućavaju kompanijama širu i efikasniju saradnju, nezavisno od njihove lokacije.

Izvor: Tanjug

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat