13. MEĐUNARODNI SAJAM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I PRIRODNIH RESURSA – ECOFAIR

Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa - EcoFair - posvećen je sistemu zaštite životne sredine, sa posebnim akcentom na “Cirkularnoj ekonomiji”, industriju reciklaže, upravljanje otpadom, komunalne tehnologije, zaštitu prirode i zaštitu prirodnih resursa od zagađenja.

Principima na kojima je organizovan kao i dosadašnjim rezultatima, EcoFair se obraća svim faktorima koji u ovoj oblasti imaju uticaj – institucijama i javnom sektoru, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, privredi, edukativnoj, medijskoj sferi i civilnom sektoru.

Sajam energetike i EcoFair čine najveće i najreprezentativnije skupove iz ovih oblasti u regionu jugoistočne Evrope.

Poslovni i edukativni moto ovih sajmova - “Nova energija” - suštinski odražava globalni trend koji za cilj ima održivi razvoj i “Cirkularnu ekonomiju”.

Očekuje se učešće oko 150 direktnih i indirektnih izlagača, među kojima petina inostranih, iz desetak zemalja i više od 7000 poslovnih posetilaca iz zemlje i regiona.

Tokom sva tri dana za vreme sajmova energetike i ekologije, biće organizovane međunarodne konferencije, okrugli stolovi, panel diskusije, predavanja i prezentacije koji će se održavavati u konferencijskim salama u hali 1 Beogradskog sajma.

Kompletnu agendu konferencijskog programa možete pogledati na portalu www.sajamekologije.rs .

Poslovnim posetiocima je omogućeno da se on-line registruju na navedenom portalu, radi zakazivanja B2B sastanaka sa ostalim registrovanim učesnicima. Više detalja o tome na istom portalu u meniju pod B2B. Nakon aktivacije profila na portalu, e-mailom se dobija besplatna e-ulaznica (*ne važi za parking).

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat