STRUČNI SKUP: "JAČANJE KAPACITETA STUDIJSKIH PROGRAMA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE"

Stručni tim za reformu visokog obrazovanja Republike Srbije (HERE tim) u saradnji sa Visokom tehnološkom školom strukovnih studija iz Aranđelovca organizuje skup pod nazivom “Jačanje kapaciteta studijskih programa iz oblasti zaštite životne sredine” koji će se održati 24.11.2016. godine u Aranđelovcu u Hotelu “Izvor”. Događaj se organizuje sa ciljem pružanja podrške visokog obrazovanja pregovoračkim naporima Srbije sa EU u poglavlju 27. Cilj skupa jeste da se kroz analizu stanja u oblasti zaštite životne sredine daju preporuke za razvoj studijskih programa iz oblasti zaštite životne sredine u sistemu visokog obrazovanja Republike Srbije.
Na skupu će biti reči o sadržaju postojećih studijskih programa, njihovim ciljevima i ishodima, kao i kvalifikacijama svršenih studenata. Takođe će se govoriti i o trenutno primenjivanim tehnologijama iz oblasti zaštite životne sredine kako u Republici Srbiji tako i u EU, a u cilju definisanja novih standarda kvalifikacija, kurseva celoživotnog učenja u skladu sa potrebama tržišta rada iz oblasti zaštite životne sredine. Na skupu će biti prikazana i jedna studija slučaja iz ugla privrednih partnera kao i predlozi modernizacije i primene savremenih IKT sistema u ovoj oblasti. Događaju će prisustvovati pored predstavnika HERE tima i MPNTR-a i predstavnici pregovaračkog tima Republike Srbije, predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije, predstavnik Univerziteta iz Maribora iz Slovenije, predstavnici KAPK-a i predstavnici privrede.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat