STRUČNI SKUP ” ZELENA ZANIMANJA”
26. januar 2017.


Povodom obeležavanja Svetskog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine,   u organizaciji Privredne komore Srbije i Fakulteta za primenjenu ekologiju “Futura”, biće organizovan dogadjaj  pod nazivom  “Zelena zanimanja” .

Skup će biti održan u četvrtak 26.januara 2017. godine , u zgradi Privredne komore Beograda, Kneza Miloša 12, sala 401, sa početkom u 10:30 časova.
Glavna tema ovog skupa biće novi obrazovni profili u domenu zaštite životne sredine, nastali kao odgovor na potrebe prakse. O trenutnom stanju i potrebi za multidisciplinarnim i integralnim pristupima u rešavanju trenutnih izazova govoriće predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine, Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i Privredne komore Srbije. Takođe, prisutnima će biti predstavljen najnoviji katalog zelenih zanimanja o kojima će nešto više pričati univerzitetski profesori.

U susret otvaranju poglavlja 27 pristupa EU, tokom čije implementacije je planirano značajno unapređenje životne sredine Srbije, ističe se potreba za jačanjem institucionalnih i organizacionih kapaciteta u ovoj oblasti. Institucionalni kapaciteti, kao i ostali sistemi upravljanja, svoju efikasnost i efektivnost temelje na ljudskom resursu. Prema tome, pravilno kvalifikovan kadar, u skladu sa globalnim i nacionalnim trendovima, prepoznat je kao jedan od osnovnih preduslova za razvoj oblasti unapređenja, održanja i zaštite životne sredine.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat