OTVOREN KONKURS  FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SEDINE : PODSTICAJNE MERE  U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM I KORIŠĆENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE


Fond za zaštitu životne sredine raspisao je 01.aprila 2010. godine javni konkursa za dodelu povoljnih kredita malim i srednjim preduzećima koja imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Republike Srbije. Ukupan iznos sredstava iz konkursa je 200 miliona dinara.

Ova kreditna sredstava su namenjena realizaciji projekata MSP koji imaju za cilj: unapređenje upravljanja otpadom i emisijama,  unapređenje postupanja sa otpadom i iskorišćavanje vrednih svojstava otpada, podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije kao i ulaganje u opremu i uređaje koji služe ostvarivanju osnovnih ciljeva konkursa – zaštiti životne sredine. Sredstva su strogo namenska.

Konkurs je otvoren do raspodele sredstava, a najduže do 31.12.2010. godine.

Uslovi kreditiranja su:

- najviši iznos kredita je 40.000.000,00 dinara,

- kamatna stopa 3% na godišnjem nivou,  

- rok otplate kredita  5 godina,

- grejs period do godinu dana,

- otplata u tromesečnim anuitetima

- (valutna klauzula).

Tekst konkursa i obrazac prijave (upitnika) može se preuzeti direktno sa internet stranice Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf.gov.rs )

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat