20. jun 2017.

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA PODRŠKE TEHNOLOŠKIM INOVACIJAMA

Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda u saradnji sa Fondom za inovacionu delatnost organizuje: 

PREZENTACIJU PROGRAMA PODRŠKE TEHNOLOŠKIM INOVACIJAMA

Fond za inovacionu delatnost 01. juna 2017. godine pokrenuo je Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija.

Cilj programa je podsticanje inovativnog preduzetništva zasnovanog na znanju. Fond dodeljuje sredstva do 80.000,  odnosno do 300.000 evra za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom i koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju.

Ova dva programa koje je Fond uspešno sprovodio u periodu 2011-2016. zahvaljujući sredstvima iz IPA fondova Evropske Unije, predstavljaju finansijske programe za podršku inovativnom domaćem preduzetništvu. Ovoga puta realizuju se zahvaljujući sredstvima koja je za njih opredelila Vlada Republike Srbije i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u iznosu od 2,7 miliona evra kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja, koji  realizuje Republika Srbija u saradnji sa Svetskom banka.

Predstavljanje programa će se održati u Privrednoj komori Srbije- Privrednoj komori Beograda, ulica Kneza Miloša 12, u utorak 20. juna 2017. godine u 11.00 časova, sala VI , na VI spratu.

Rok za prijavu , najkasnije do 19. juna 2017. godine.

Za sve dodatne informacije i prijavu učešća, kontakt osobe su Jelena Plavanski, e-mail jelena.plavanski@pks.rs i Snežana Zečević, e-mail: snezana.zecevic@pks.rs, tel. 3625-144.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat