KLIMATSKE PROMENE NAKON KOPENHAGENA - NOVI POKUŠAJ U BONU

U Bonu danas počinje trodnevni skup posvećen klimatskim promenama, prvi nakon Konferencije UN o klimatskim promenama (COP 15), održane u decembru 2009. godine. Delegati iz 175 zemalja će pokušati da pronađu rešenje za pregovarački zastoj nakon neuspešnih pregovora u Kopenhagenu, kao i da se dogovore oko organizacionih aspekata u pripremi sledeće konferencije o klimatskim promenama, koja će biti održana u novembru u Kankunu, Meksiko.

Na završetku konferencije u Kopenhagenu, usvojen je neobavezujući sporazum (Copenhagen Accord) i produžen je mandat radnim grupama na izradi dugoročnih planova i obaveza u daljem smanjivanju emisije štetnih gasova za razvijene zemlje.

Velika Britanija je predložila dva nova sporazuma. Jedan sporazum bi se odnosio na razvijene zemlje, potpisnice Kjoto protokola, kojim bi se omogućio kontinuitet smanjenja emisije štetnih gasova i nakon 2012. godine (kada prestane da važi Kjoto protokol), dok bi se drugi sporazum odnosio na zemlje kao što su SAD, koje nisu ratifikovale Kjoto protokol, kao i na zemlje u razvoju, koji nisu u obavezi da redukuju emisije.

U skladu sa Sporazumom iz Kopenhagena, 75 zemalja, koje su odgovorne za 80% emisije gasova sa efektom staklene bašte, obavezale su se, na nacionalnom nivou, da će smanjiti ili ograničiti emisiju štetnih gasova do 2020. godine.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat