SVETSKI DAN INTELEKTUALNE SVOJINE

Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (World Intellectual Property Organization - WIPO), 26. aprila će, po deseti put, obeležiti Svetski dan intelektualne svojine. Istovremeno, tog datuma će biti obeleženo i 40 godina od stupanja na snagu Konvencije o osnivanju ove organizacije. Cilj proslave Svetskog dana intelektualne svojine je podizanje svesti o značaju intelektualne svojine u svakodnevnom životu, ne samo u muzici, umetnosti i svetu zabave, već i kroz proizvode i tehnološka dostignuća koja oblikuju svet u kome živimo.

Svetski dan intelektualne svojine se obeležava širom sveta, u preko 180 država, nizom manifestacija i aktivnosti. Tema ovogodišnje manifestacije je „Inovacija povezuje svet“ (Innovation - Linking the World).

Do pre neku deceniju, svet je, za većinu ljudi, bio previše velik i nepoznat. Putovanja su bila duga i skupa, telefon je u mnogim sredinama bio nedostupan, dokumenta su bila isključivo na papirima, dostupnost stranim kulturama i umetnosti je bio ograničen.

Svet je, zahvaljujući inovacijama i njihovoj primeni, sada povezan fizički, intelektualno, društveno i kulturno. Kontinenti se prelaze u roku od nekoliko sati, moguć je pristup informacijama sa bilo kog mesta na planeti, moguć je razgovor sa svakim. Korišćenjem uređaja dovoljno malog da može da stane na dlan omogućeno je biranje muzike, fotografisanje i slanje slika. E-učenje omogućava razvoj intelektualnih potencijala u, do skora, izolovanim zajednicama, kao i razmenu informacija između udaljenih nacija. Sofisticirane tehnike video konferencija smanjuju potrebu za putovanjima, dok digitalne tehnologije omogućavaju stvaranje virtuelnih platformi između osoba sličnih načina razmišljanja.

Inovativne tehnologije omogućavaju stvaranje globalnog društva, a sistem intelektualne svojine predstavlja ključnu kariku ovog procesa povezivanja. Sistem zaštite intelektualne svojine služi za promovisanje i podsticanje inovativnosti i kreativnosti, dostupan je svima i omogućava zbližavanje različitih kulutura i društava.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat