VII SEDNICA - FORUM PREDSEDNIKA PROJEKTA “EKONOMSKA REGIJA U SLIVU  REKE SAVE”

   

Pod predsedavanjem Privredne komore Beograda, 13. maja 2010. godine u Beogradu će se održati VII sednica Foruma predsednika projekta “Ekonomska regija u slivu reke Save”. Očekuje se da sednici prisustvuju i aktivno učestvuju u njenom radu predsednici 17 privrednih komora (iz Slovenije, Hrvatske, BiH i Srbije), koje su potpisujući Protokl o regionalnoj saradnji, pre tri godine, započele realizaciju projekta Forum predsednika ERUSRS. Takođe u radu sednice će učestvovati  i predstavnici Međunarodne komisije za sliv reke Save, kao i predstavnici resornih ministarstava Republike Srbije.


Tokom VII sednice Foruma predsednika ERUSRS biće razmatrane teme vezane za realizaciju nekoliko započetih projekata: “Atlas reke Save za nautički turizam”; „Podsticanje turizma i stvaranje kulturne rute u području reke Save – Sava CulTour“  i dr. Sastavni deo sednice Foruma predsednika biće predstavljanje potencijala saradnje u regionu, sa aspekta tehnike i novih tenologija, koji će se realizovati posetom predsednika partnerskih komora  najvećem privrednom i tehnološkom događaju u Srbiji i jugoistočnoj Evropi: 54 Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća koji se održava na Beogradskom sajmu. 
Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat