SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije raspisalo je konkurs kojim će se  sufinansirati projekati nevladinih organizacija u oblasti zaštite životne sredine u 2010. godini.

Ukupan iznos sredstava koji će biti dodeljen po ovom Konkursu iznosi 10.000.000,00 dinara. Ministarstvo će sufinansirati projekte najviše do 80% vrednosti projekta.


Cilj je da se sufinansiraju projekti koji su od javnog interesa i doprinose zaštiti životne sredine razvijanjem ekološke svesti i širenjem znanja o potrebi zaštite životne sredine (ekološke škole i kampovi, seminari, skupovi, izdavaštvo, promotivne aktivnosti, i dr) ili koji imaju za cilj doprinos rešavanju konkretnog problema, kroz jednokratne akcije i kampanje (npr. akcije uređenja prostora, i sl). Realizacija odabranih projekata biće sufinansirana najmanje sa 50.000,00 dinara, a najviše do 500.000,00 dinara po projektu.

Rok za podnošenje prijava je 30. jun 2010. godine.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat