VODI
Č ZA OPERATERE I DRUGE KORISNIKE IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja objavilo je ’’Vodič za operatere i druge korisnike iz oblasti zaštite životne sredine’’ (drugi deo).

Drugi deo „Vodiča za operatere i druge korisnike iz oblasti zaštite životne sredine“ iniciran je donošenjem paketa ’’Zelenih zakona’’ (maj 2009. godine) iza čega je usledilo usvajanje niza podzakonska akata iz oblasti koje ovi zakoni regulišu. Činom usvajanja ’’Zelenih zakona’’ i njihovih podzakonskih akata stvoreni su preduslovi za uvođenje reda u oblasti zaštite životne sredine u Republici Srbiji. Usvajanjem ovih propisa, lokalnim samoupravama  data su mnogo veća ovlašćenja i nadležnosti u sektoru zaštite životne sredine.  

„Vodič za operatere i druge korisnike iz oblasti zaštite životne sredine“ je publikacija u okviru koje je dat pregled informacij o relevantnim zakonskim i podzakonskim rešenjima vazanim za oblat zaštite živontne sredine sa posebnim osvrtom i naglaskom bitnih rešenja u okviru pojedinih zakonskih dokumenata.

Prvi deo ’’Vodič za operatere i druge korisnike iz oblasti zaštite životne sredine“  objavljen je u decembru 2007. godine sa ciljem da se operateri na što lakši način upoznaju sa propisima iz oblasti zaštite životne sredine donetim u periodu do njegovog objavljivanja. Neka od zakonskih rešenja sadržana u prvom delu „Vodiča za operatere i druge korisnike iz oblasti zaštite životne sredine“ i dalje su važeća,  tako da su delovi i ove publikacije aktuelni.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat