NOVI SISTEM ODLAGANJA PEPELA I
ŠLJAKE U TE KOSTOLAC

U Termoelektrani (TE) Kostolac B otvoren je novi sistem za prikupljanje, odlaganje i transport pepela i šljake koji će poboljšati zaštitu životne sredine. Ovo je najveći projekat u oblasti zaštite životne sredine u TE Kostolac i u EPS-u, kojim će biti rešen problem zagađenja vode iz zemljišta od pepela i šljake.
Za primenu novog sistema u TE Kostolac Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je obezbedila 25 miliona evra, a preostalih 10 miliona Elekroprivreda Srbije (EPS) iz sopstvenih sredstava.
Na deponiju TE Kostolac veličine 15 hektara, postavljena je vodonepropusna folija da bi se sprečilo zagađenje zemljišta i podzemnih voda, a do kraja sprovođenja projekta predviđeno je postavljanje folije u fazama na oko 130 hektara, što će biti dovoljno prostora za odlaganje pepela sa blokova Kostolca u narednih 20 godina.
Planirana je izgradnja dva silosa za pepeo kapaciteta 3.000 kubnih metara i dva silosa od 500 kubnih metara za šljaku, koji će omogućiti utovar pepela u kamione za potrebe građevinske industrije i brodogradnje. Već je izgrađen cevovod od 6,5 kilometara od kruga TE Kostolac do odlagališta pepela.
Najavljeno je da će do kraja 2012. biti zaokružen sistem zaštite životne sredine u TE Kostolac gde će biti zaposleno 50 ljudi.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat