”DAN DUNAVA 2010. - AKTIVNI ZA REKE”

U okviru međunarodne – evropske akcije „Dan Dunava 2010”, 29. septembra održana je svečana konferencije povodom uspešnog završetka, ovogodišnje, kampanje u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republičke  direkcije za vode i Coca-Cola sistema.
Domaćini konferencije bili su potpredsednik Vlade Srbije, ministar za nauku i tehnološki razvoj i koordinator Srbije za Dunavsku strategiju, g.  Božidar Đelić; direktor Direkcije za vode g. Aleksandar Prodanović i generalni direktor kompanije Coca-Cola Hellenic Srbija, g. Sotiris Janopulos. Na konferenciji su predstavljeni impozantni rezultati ovogodišnje, četvoromesečne, kampanje koja je realizovana  u 20 gradova širom Srbije, pod sloganom ”Aktivni za reke”.
Ratifikacijom  Konvencije o zaštiti reke Dunav od  30. januara 2003. godine, Republika Srbija  je postala punopravni član Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav. Ovim činom Srbija se pridružila ostalim evropskim, podunavskim, zemljama u realizaciji zajedničkog cilja – unapređenje, zaštita i očuvanje Dunavskog basena.  
Višemesečne kampanje ”Dan Dunava” predstavljaju integralni deo saradnje podunavskih zemalja i realizuju se u svih četrnaest zemalja potpisnica Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav i članica Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR). Osnovni cilj ovih kampanja je poboljšanje i očuvanje dobrog statusa i racionalna upotreba vodnih resursa u slivu Dunava.
Kampanja “Dan Dunava 2010.”, usklađena je sa Međunarodnom godinom biodiverziteta proglašenom od strane Ujedinjenih nacija i u Srbiji je otpočela 1. Juna,  proslavom Dana Save, a nastavila se Centralnom proslavom, 26. juna u Beogradu i nizom prigodih akcija tokom leta 2010. širom Srbije.  U četvoromesečnoj kampanji, pod sloganom „Aktivni za reke“, u 20 gradova širom Srbije organizovano je više od 100 akcija u čijoj organizaciji je učestvovalo 300 partnera, među kojima su Svetski fond za zaštitu prirode (WWF), Supernatural, Sekopak, Centar za monitoring i evaluaciju, JKP „Zelenilo-Beograd“, Privredna komora Beograda kao i  mnoge druge organizacije civilnog i javnog sektora.  U akcijama čišćenja obala i reka u pet gradova Srbije, 350 volontera i predstavnika nevladinog sektora prikupilo je 1,7 tona ambalažnog otpada koji je poslat u proces reciklaže, a održan je i četvrti po redu studentski Eko-kamp na Velikom ratnom ostrvu.
Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat