EKOLOŠKA PRETNJA-TOKSIČNI MULJ IZ MAĐARSKE STIŽE U SRBIJU

Zagađeni crveni mulj (oko 600.000 – 700.000 m3), koji se u ponedeljak 04. oktobra izlio iz rezervoara fabrike aluminijuma u mestu Ajkai -  Mađarska (160 km zapadno od Budimpešte), preko vodotokova Torna, Marcal i Rabe, dospeo je (u četvrtak) u Dunav. Alkalno crveno blato, koje je nusproizvod pri pravljenju aluminijuma, sadrži teške metale i otrovno je. Procenjeno je da zatrovani mulj koji se izlio, sadrži 110 miligrama arsena po kilogramu suve mase, 600 miligrama hroma i 1,3 miligrama žive. U rekama Torna i Markal veći deo riba je uginuo. Da bi se smanjio nivo  pH vrednosti vode i sprečilo da ono otplovi dalje nizvodno, na  posebnim mestima uz ove reke u vodu spuštana je neutralizirajuća materija –  gips.

Među zemljama koje strahuju od ovog otpada su Srbija, Hrvatska, Rumunija, Bugarska, Ukrajina i Moldavija.

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Srbije je u koordinaciji sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom, nadležnim za praćenje kvaliteta vodotokova i Sekretarijatom MUP-a za vanredne situacije, pojačalo monitoring kvaliteta voda reke Dunav na ulasku u Srbiju, kod Bezdana. Po rečima nadležnih, ne očekuje da će ove opasne materije pre ponedeljka 11. oktobra uopšte stići do Srbije, a takođe se ne očekuje ni talas Dunava u koncentraciji koja bi bila opasnost  po ljudske živote i zdravlje.

Ipak, u narednim danima mogu se očekivati tri potencijalna scenarija: 1) da koncentradija opasnih materija u vodi Dunava kroz Srbiju već bude jako razuđena, u kom slučaju neće biti potrebe za bilo kakvim akcijama, 2) da se zbog nešto jače koncentracije opasnih materija u vodi Dunava pojavi pomor npr. ribe i 3) da koncentracija opasnih materija u vodi ipak bude jača od dozvoljene.

Ukoliko se monitoringom kvaliteta vode Dunava utvrdi da je došlo do pojave bilo kakve zagađujuće materije, a posebno u slučaju eventualnog trećeg scenarija Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja i ostali angažovani nadležni organi će preduzeti sve neophodne mere, a građanima će  na vreme biti date preporuke i informacije načinu postupanja u ovakvim (akcidentnim) situacijama.

 

 

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat