MEĐUNARODNI DAN ZAŠTITE OZONSKOG OMOTAČA

 

U svim zemljama sveta 16. septembar 2009. godine obeležava se kao međunarodni Dan zaštite ozonskog omotača, pod zajedničkim motom: ”Univerzalno učešće: Zaštita ozona ujedinjuje svet”.

Ozonski omotač stvara se pod uticajem sunčeve svetlosti, apsorbuje štetno ultraljubičasto zračenje i tako štiti Zemlju i živi svet.

"Ozonska rupa" je prvi put primećena osamdesetih godina prošlog veka, a utvrđeno je da su uzroci njenog nastanka fizičko-hemijski procesi, u kojima atomi hlora i broma iz freona i halona razgrađuju molekule ozona. Debljina omotača iznad Srbije je, prema poslednjim merenjima sa NASA svemirske platforme "Aura", tokom 13. septembra iznosila 2,83 mm.

Standardna debljina ozonskog omotača je oko 3 mm, ali njegova debljina značajno varira usled postojećih štetnih uticaja, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja. Postupanje sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač propisano je Zakonom o zaštiti životne sredine, a na teritoriji Srbije zabranjena je proizvodnja, uvoz i izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač, kao i upotreba proizvoda koji ih sadrže, osim ukoliko se koriste za posebne namene. Supstance koje oštećuju ozonski omotač i proizvodi koji ih sadrže a služe za posebe namene, mogu se uvoziti i izvoziti uz dozvolu ministarstva, koje vodi registar o uvozu, izvozu i potrošnji supstanci koje oštećuju ozonski omotač.

Meteorološka agencija UN saopštila je da je rupa u ozonskom sloju iznad Antartika veća nego u isto vreme prošle godine. Rupa u ozonskom sloju iznad Severnog pola pojavljuje se svake godine, maksimalnu veličinu dostiže krajem septembra ili početkom oktobra, ali ove godine zaštitni omotač je počeo ranije da se tanji. Najveća ozonska rupa zabeležena je 17. oktobra 2006. godine iznad Antartika i bila je velika 27,4 km2. Nastala je kao kumulativna posledica ispuštanja freona od pre 15 do 20 godina.

"Ozonskom rupom" se smatra svaka oblast, gde je očitavanje debljine ozonskog sloja manje od 220 Dobsonovih jedinica. Sada je u nekim područjima izmereno samo 1,2 Dobsonovih jedinica, što znači da je ozon bukvalno nestao iz tog sloja.
Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat